Proč to u mě vyhrálo Kato/Why Kato is the best for me?


Otázky ohledně toho, jakou hmotu používám, jaká je podle mě nejlepší… dostávám tak často, že už bylo načase, přenést všechny mé odpovědi do jednoho článku. To, že jsem milovnice hmoty Kato, to už jistě víte. Používám ji neustále, přes třičtvrtě roku s jinou hmotou už vůbec nepracuji. A ráda bych vám vysvětlila, proč právě ona je mého srdce šampion :).

I get so many questions about which clay I use, which one I find the best… So I decided it is time to put all the answers into one article. That I love the Kato clay you already must know. I am still using it, for three quarters of the year I haven’t been working with any other clay. And I would like to explain to you, why this one is a champion for me.

Hmotu Kato Polyclay vyvinula před lety sama guru ve světě polymeru - Donna Kato. Spojila se s americkou firmou Van Aken a společně na trh přinesli novou značku polymeru. Připojili se tak k Premu, Cernitu, Fimu, Pardu… značek je mraky, neznámé i často používané. Co si budeme povídat, každá se hodí na něco jiného. Ale není úplně praktické, vlastnit od každé hmoty zásoby a ještě hmoty střídat, protože Kato se peče na 150°C a zbytek od 110-130°C.

The Kato Polyclay was developed by the guru in the polymer world – Donna Kato. She teamed up with an American company Van Aken and together they brought a new polymer brand to the market. They followed Prem, Cernit, Fim, Pard… A lot of brands exist, both famous and rarely used. What to say, every of them is good for something else. But it is not very practical to stockpile all of them and rotate them, because Kato is baked on 150°C and the other clays on 110-130°C.

Když už se jednou za čas s Donnou vidíme, často si povídáme, jaká je to sranda, že ona má vlastní hmotu a já vlastní nástroje. Pravda, mezi námi je určitá symbióza. Když jsme naše nástroje vyvíjeli, chtěla jsem, aby zvládly i práci s tužší hmotou, kterou je právě Kato. Donna má naše pomůcky ráda, já zase její hmotu..

When I see Donna from time to time, we often talk about how funny it is that she has her own clay and I have my own tools. Right, there is some kind of symbiosis between us. When we were developing our tools, I wanted them to be able to work with tougher clay just like Kato. Dona has our tools, I have her clay…

Tak teď k samotným důvodům. Pokusím se shrnout ty pro mě nejpodstatnější. Ten nejdůležitější důvod je pro mě určitě konzistence. Kato je hmota nejtužší, oproti ostatním značkám je to opravdu rozdíl. Tužší konzistence je pro mě důležitá vzhledem tomu, že se ráda piplám s detaily a vzhledem k mé povaze perfekcionalisty, potřebuji vše co nejpřesnější. Což zkrátka s měkčími hmotami nejde. Právě proto se Kato hmota hodí pro práci s Czextruderem. Krásně zachová detaily, drží tvar.. když používám Fimo, nebo Premo, nedokážu vzor ani složit, jak se vše lepí a nedrží..

So now about the reasons. I will try to sum up the most important for me. The most important reason is definitely the consistence. Kato is the toughest clay; it differs a lot from other brands. Tougher consistence is useful, because I like to focus on details and because I am a perfectionist, I want to have everything as precise as possible. It simply is not possible with softer clays. That is why Kato is great for work with Czextruder. It preserves the details, keeps the shape… When I use Fimo or Premo, I am not able to even put it together the way I wish.

Když se v Česku Kato objevilo, lidé začali hodně řešit, že má omezené spektrum barev. Pro někoho hrozný problém. Pro mě obrovská příležitost, míchat si vlastní barvy a být zas o něco originálnější. Kato jich nabízí dohromady 17 (včetně metalických a transparentní). Což mi zrovna málo nepřijde. Podle mě by úplně stačilo barev pět.

When Kato showed up in the Czech Republic, a lot of people started to discuss that it has just a limited spectrum of colors. A big problem for someone. A huge opportunity for me to mix up my own colors and to be just a bit more original again. Kato offers 17 colors (including metallic and transparent) so I find it quite sufficient. According to me, five would be enough.

Na Katu je bezvadné to, že se dá neuvěřitelně vyleštit. To samé jde akorát s Premem. Barvy jsou po upečení stejné jako před výpalem, co mě ale trošku víc mrzí, je bílá barva. Po upečení malinko žloutne do odstínu “slonové kosti”. Jediným řešením je všude říkat, jak teď slonová kost letí :).

Kato is great because it can be polished perfectly. The same is possible with Premo only. The colors stay the same after being burnt, except for the white color that makes me a bit disappointed. After baking it slowly turns into ivory color. The only solution is saying everywhere that the ivory is really popular right now.

Kato se tedy hodí na výrobky, kde potřebujete pevnost. Po správném upečení je opravdu pevné, nezlomitelné.. Málo kdo ví, že Kato již není tak tuhé, jak bývalo. A to mě taky mrzí! Dříve se do něj muselo bouchat palicí, někdo jej dokonce dával i do podprsenky, aby změklo. To už je pasé. Teď se dá Kato zpracovat velice rychle a bez větší námahy. Je to také kvůli tomu, že výrobce se zkrátka “snaží jít s dobou”. Lidé raději používají hmoty měkčí. Ale i tak Kato stále v tuhosti vede. Nebojte se jej, minulý týden jsem učila děti, zvládly to. S hmotou neměly žádný problém. Větší problém nevidím již ani v ceně. Byly doby, kdy Kato bylo dražší, než všechny ostatní hmoty. Ale jak se to všechno zdražuje.. ceny mi nepřipadají tak rozdílné. Vlastně každá kostka hmoty stojí kolem 50-60 Kč. A aby mě ani tato cena netrápila, používám hmotu ve velkých balení :D. Je to o něco výhodnější..

So, Kato is very fitting for products that need to be solid. If you bake them well, they are really tough, unbreakable… Just a few people know that Kato is not as tough as before and that’s what I ‘m regretting. You had to hammer that before, someone even put it into a bra to soften it. That is not true anymore. Now you can work with Kato very easily, without a bigger effort. It happened because the producer tries to adapt to the times. People prefer softer clays. But still Kato is the toughest one. Don’t be afraid of it, last week I was teaching kids and they made it. They had no problem with the clay. The price seems to be ok to me as well. Kato used to be the most expensive. Now we carry it in your E-shop and try to keep the prices affordable to all. It seems Now a days everything becomes more expensive… The prices don’t seem to be a lot different. Actually, every piece of a clay is about 50-60 CZK. And because I don’t want to worry about that price, I use clay in big packages :D It saves a bit of money… So that is an information article about Kato. Write me about your experience with Kato. I am interested in it :)

Toť informační článek o Katu. Napište mi i vlastní zkušenosti, které s Katem máte. Zajímá mě to :).

#Polymerclay