Dala jsem to/ I did it


Je červenec. Víte co to znamená? My děti máme volno. Psali jste mi a zajímáte se o to, jak si vedu ve škole, co tam dělám, tvořím.. tento článek je tedy konečným shrnutím celého toho bláznivého roku.

It’s July. Do you know what it means? We – children have summer holidays. You’ve been writing me and want to know how I’m doing at school, what I do and create there... so this article is something like a final summary of the whole crazy year.

Již někdy v listopadu jsem psala první článek o umělecké střední, kam jsem v září nastoupila. Můžete si jej přečíst tady. Hledala jsem se. Měla jsem v hlavě určitý styl věcí, co se mi líbí, najednou se mi začalo dostávat tolika nových informací, že jsem nějak nevěděla, co jsem já. Bylo pro mě těžké vyrábět cokoliv z polymeru. Protože se mi mé výrobky přestali líbit. Asi to ale celé bylo nezbytné pro mou budoucí tvorbu.

At some time in November I’ve already written an article about that secondary school of art which I started to study in September. You can read it here. I looked for myself. I used to have my own style which I liked but I suddenly started exploring new things, styles and techniques, I learned new opportunities and a lot of information that I somehow got lost and I didn’t know what I was, which style was mine. It was hard for me to create anything from polymer. Mainly because I didn’t like my creation any more. But it might have been necessary for my next development and future creation.

SKICOVÁNÍ REALITY

První věc, kterou jsem se naučila. Pořádně skicovat. Rychle, pomalu, tužkou, barvama.. Přišlo mi to jako nejnudnější věc na světě. Věřte, že se vám to po několika měsících omrzí. Ale pomáhá to ohromně. Pochopíte perspektivu, umíte trochu líp stínovat.. Problém nastane při pohledu na různé věci. Aktuálně přemýšlím nechtěně o perspektivě každou chvíli.

SKETCHING REALITY

The first skill I’ve learned. To sketch properly. Quickly, slowly, in pencil, colours... It seemed the most boring thing in the world to me. Believe that you’ll be tired of it after a couple of months. But it really helps. You get the perspective, improve shading... Problem comes while looking at various things. I unwittingly think about perspective any minute.

Naším celoročním úkolem (vůbec jsme jich neměli málo ;)) bylo nakreslit 60 skic do deníku. Měl tam být vidět nějaký vývoj, posun. Ten tam byl, ale opačným směrem. Nejdřív jsme si dávali záležet, při třicátém kousku už to nikoho nebavilo :).

Our year-round task (we didn’t have much homework at all ;)) was to draw 60 sketches in a diary. It was meant to show some development, progress. Well, it was there but in opposite direction. We did our best first, in the process of thirtieth sketch nobody enjoyed it any more :).

3D představivost a navrhování nových produktů

Naše další práce se poté zaměřovala na navrhování nových věcí. Od odpadkových košů, laviček, váz, domů, interiérů.. můžete navrhovat cokoliv a k tomu vám právě poslouží skicování, kdy danou myšlenku vystihnete na papíru, ostatní pak lépe pochopí, co máte vlastně za úmysly.

3D visualization and designing new products

Our next work focused on designing new objects and products. From litter bins, benchces, vases, up to buildings and interiors... you can project anything and right sketching will help you. It enables you to capture specific idea on the paper so that people can better understand what your intention is.

V reálu to vypadá poté tak, že si vytvoříte rychlé skici, přenesete je z hlavy na papír. Pak je upravujete, kombinujete, domýšlíte.. Představíte si celý proces práce a pak se pustíte do díla. Přesně takhle vznikl vám již známý plyšák.

In reality, you make quick sketches which you simply carry from your mind to the paper. Then you adjust, combine, think through it... Imagine the working procedure and then you get busy. That soft toy which is already well-known to you, was created exactly this way.

Díky tomuto úkolu jsem zjistila, že mě neskutečně baví šít. Mohli jste o tom číst už tady.

Thanks to this task, I found out that I like to sew so much. You‘ve already could read it here.

PAPÍR

Celý půl rok jsme se věnovali papíru. Ne, nebyla to nuda. Byla to makačka :). Můj dřívější názor na papír byl nijaký, nic extra. Teď jej vnímám jako velmi užitečný materiál, který mnohdy překvapí svou všestranností. Na papíru jsme si vyzkoušeli prostorové myšlení a to když jsme vyráběli 3D zvířata a tvary. Pamatujete si na mou medúzu?

PAPER

We dedicated the whole half-year to paper. No, it was not boring. It was pretty hard job :). In my former opinion, paper wasn’t particularly interesting. But I currently percieve it as a useful material which often surprises by its universality. We had a try at depth perception on paper when we were making 3D animals and shapes. Do you remember my jellyfish?

Další papírová věc je má koláž. Ta měla úspěch :). Bohužel jsem si ji nemohla nechat, nicméně si vyrobím další a hezčí :). Zde se vyplatilo vytvořit prostorový motiv, dodá to tomu tu šťávu.

Another paper work is my collage. That was very successful. Unfortunately I couldn’t keep it, however I’ll make another and better one :). In this case, a spatial pattern is worth making, it gains kind of attractiveness then.

Vše se řeže ručně skalpelem. Vrstvíte na sebe několik čtvrtek. Žádný papír nesmíte přetrhnout. Paradox je, že vám tohle plotr vyřeže za pár minut.

Everything was hand-cutted with scalpel. You place sheets of sturdy paper in layers. You mustn’t rip any paper. The paradox is that a plotter would cut it in a minute.

</