Nejoblíbenější nástroje/The most favourite tools


Pracuji s polymerem přes tři roky a věřte, za ten čas se mi nakupilo tolik pomůcek a materiálů, že to nemám kam dávat. Některé z nich nepoužívám vůbec, některé jsou ovšem mé nejoblíbenější. A právě ty jsem sepsala do tohoto článku.

I have started working with polymer clay about three years ago and for this time I have collected so many tools and materials, that I don't have enough of space for store them. Some of them I use really often, some not. Read in this blog post about my most favourite tools from my clay studio.

Stylusy

Nejlepší jsou ty kovové. Já na těch svých měla ještě plastový futrál na rukojeti, ale rozstřihla jsem jej. Díky tomu je nyní mohu péct v troubě. Věřte, stylusy jsou pecka! Využijete je na prohloubené tvary menších velikostí, tj. kvítky, mističky.. Krom toho ty nejmenší stylusy jsou skvělé jako texturovací nástroj.

Styluses

Metal styluses are the best. There was also a plastic case for handles but I cut it out so now it’s possible to bake it in the oven. Trust me, styluses are great! You’ll use them for deepen shapes at smaller sizes such as little flowers, bowls... Besides that, the smallest styluses are useful for making textures.

Šablony, vykrajovátka, el. dutinky

Vykrajovátka sbírám už takovou dobu! Mám snad všechny tvary, od delfínů po stromy.. ale ty, které se nejčastěji využívají v polymeru jsou, jsou ty nejjednodušší! Geometrické tvary jsou ohromně žádané, nicméně těžko k dostání. Právě proto jsme začali s jejich výrobou v LC Tools. Variantou vykrajovátek mohou také být šablonky. Zamilovala jsem si ty od Melanie Muir. Jednoduše vyříznete tvar skalpelem, dá to trochu práce, nemusí to jít hned na poprvé.. ale bohatě postačí.

Stencils, cookie cutters, el. hollows

I’ve been collecting cookie cutters for ages! I guess I have nearly all the shapes, from dolphins to trees... but those which are most used for polymer are the simplest ones! Geometric shapes are hugely in demand, however they’re hard to get. That's why we have started produced them with LC Tools. Another option can be stencils. I grew fond of those by Melanie Muir. You simply cut out the shape with scalpel, it needs some effort and it might go wrong for the first time... but it will do nicely.

Formy na vypoukliny

Cokoliv, co má jiný rozměr, než placka, je vždy zajímavější. Formy jsou na to jako dělané. Vykrojený tvar na nich upečete a získáte vypouklinu, která se dá dále dokončit vyplněním vnitřní části atd… Šperky vypadají mnohem lépe, když nejsou ploché. To je takové mé pravidlo. Velkou formu mám z Ikea, tuším, že to v normálu slouží jako miska. Ty malinké formy jsou klasicky na perníčky.

Moulds for bulges

Anything different from a flat shape is always more attractive. Moulds are just right for it. When you bake any cut out shape on them, you’ll get a bulge which can be completed with filling...etc. Especially jewels look much better when they’re not flat. That is my rule. I bought one big mould in Ikea, of which normal function is a small bowl, and the little moulds are normally used for gingerbread cookies.

Závitové tyče

Geniální pomůcka, kterou můžete sebrat tátovi, dědovi.. v garáži. A když budete mít štěstí, můžete stejně jako já získat i různé tloušťky. Závitové tyče jsou skvělé na texturování. Opravdu skvělé! Vytvoříte díky nim speciální povrchy, které budou opravdu originální!

Threaded rods

Brilliant aid which you can take away from your dad, grandad...in a garage. If you are lucky, you can get various thicknesses as me. Threaded rods are great for making textures. Truly excellent! Thanks to them you can create special surfaces which will be extraordinary!

Armoral

Opravdový zázrak! Původně se tato tekutina využívá na čištění auta. My clayerky jej ale používáme na uhlazování okrajů a nebo dokonce na leštění! Musíte jej mít!

Armoral

A real miracle! This fluid is originally used for cleaning cars. But we clayers use it for smoothing edges or even for polishing! You must have it!

Černé fixy

Nezdá se to, ale i obyčejné fixy můžete využít na polymer. Krom toho, že s nimi můžete vybarvovat, já ty své kvalitní černé používám na okraje přívěsků. Občas totiž nechci kolem tvaru další černou vrstvu hmoty, která by tvar udělala silnějším. Proto jednoduše vezmu fixu, pokreslím hrany a ty poté zafixuji průhledným liquidem a upeču. Drží to perfektně.

Black markers

It doesn’t seem so, but even common markers can be used for polymer. Besides colouring, I use the high-quality markers for edges of pendants. I sometimes don’t want to put another layer of clay around a shape because it makes the pendant thicker. That’s why I simply colour the edges with a marker, spread with a transparent liquid and bake it. It maintains well.

LC Disky s tvarem koleček

Ikdyž jsem navrhla přes 70 nástavců pro Czextruder, mé nejoblíbenější stále zůstávají klasická kolečka. Jsou opravdu skvělá, dají se využít na spousty věcí a tvarů.. a vždycky je nosím s sebou!

LC Discs with circle stencils

Even though I designed more than 70 stencils for Czextruder, the classic circles are still my favourite ones. They’re amazing, it can be used for several designs and shapes... I always carry them with me!

Vrták

Usnadňující pomůcka, vrtám jím do upečených tvarů dírky. Díky vrtáku nemusíte vykrajovat dírky před upečením, ty se stejně většinou zdeformují. Vrták využívám hlavně tehdy, když vyrábím své Veselé brožky, které jistě znáte.

Drill

An aid for making your work easy, I use it for drilling small holes into baked shapes. Thanks to drill you don’t have to make holes before baking, they lose their contours anyway. I mainly use the drill when making my Happy Brooches which you certainly know.

Všechny tyto nástroje tedy patří k mým nejoblíbenějším, ale nesmíme zapomenout taky na Slicerku a Czextruder. Ty také vozím všude s sebou :).

A co vy? A jaké nástroje nejčastěji používáte vy? Napište mi dolů do komentáře :).

So all of these tools are my most favourite. But I can't forget LC Slicer and Czextruder. I bring them with me all the time.

And what about you? Which tools do you use most often? Write it bellow in comment :).