Zůstaň motivován/Stay motivated


Stává se mi to často. Potřebuji nakopnout. Začít zase tvořit a užívat si to.. a k tomu mi často pomáhají citáty. Sesbírala jsem jich již spousty, píši si je do deníků a sbírám ty umělecké.. Třeba potřebujete nakopnout i vy. Tak to čtěte dál...

It happens sometimes, when I need to boost myself. Begin to create again, motivate self and enjoy it all. Actually, quotes are great for that. I collected a lot of them, write them to my diary. Especially I collect mostly quotes about art. Maybe you need to boost self too, so read more...

“Kreativita není talent, je to způsob myšlení”

„Creativity is not a talent, it is a way of operating.“ John Cleese​

“Lepší blázen s nápadama, nežli blbec bez fantazie.”

„Fool with ideas is better than idiot without fantasy.“

“Vše, co si dokážu představit, je skutečné”

„Everything you can imagine is real.“ Pablo Picasso

“Jako člověk miluji rozum, ale jako umělec nenávidím rozumné věci.”

„As a human I love sense but as an artist I hate sensible things.“ Eugene Delacroix

“V umění lze mísit všechny styly, ale směs musí mít styl.”

“In art all styles can be mixed but the mix must have style.“ Gabriel Laub

Ovšem nedávno jsem se zamýšlela i nad těmi polymerovými. Snažila jsem se převést své myšlenky do těchto citátů tak, abych i sama zjistila, co na mě platí a co mě dokáže motivovat. Ráda se o ně s vámi podělím, šiřte je mezi sebou a pozorujte, jaký budou mít dopad. Vymýšlejte i vlastní a ukažme společně světu, co polymer dokáže.

Some time ago I was thinking about polymer quotes too. I was trying to transfer my minds to these words in that way to found myself, what is true for me and what makes me motivated. I would like to share them with you. You can invent your own, and now we can show the world what polymer clay is able to do.

  • Při tvoření se většina lidí těší na výsledek. Málo kdo si ale užívá samotnou cestu tvorby. Nezapomínejte na ní. Most people look forward to seeing the result of their work. But hardly anybody enjoys doing itself. Do not forget the journey.

  • Noste si sebou deník či poznámkový blog. Nejlepší nápady přijdou, když na ně vůbec nemáme čas. Carry a diary or notebook with you. The best ideas are coming when we don’t expect it.

  • Proč právě polymer? Je tolik věcí, které s ním lze vytvářet a zdaleka nebyly vynalezeny všechny. TO je to, co mě žene dopředu.

Why polymer? There are so many opportunities what can be made of it and they all haven’t been discovered yet. That is what drives me on.

  • Nečekejte na to, až budete mít celý víkend volna. Udělejte něco každý den. Skicujte, míchejte barvy, hledejte inspiraci. Rozvíjejte svou polymerovou tvorbu každý den. Jedině pak můžete očekávat, že se nějam posunete. Don’t wait till you have a free weekend. Do some piece of work every single day. Make sketches, mix colours, look for inspiration. Develop your polymer creation each day. Only then you can expect some progress. ​

  • Polymer je mnohem více než umělecký materiál. Je to způsob života. Polymer is more than mere artistic material. It’s a way of life.

  • Pokud hledáte inspiraci, zaměřte se na úplně jiné odvětví, než je polymer. Příroda, keramika, látky, vzory, ptáci, šaty… Hledejte jinde a najdete jiné, než všichni ostatní.

If you are looking for inspiration, focus on a totally different field from polymer. Nature, ceramics, fabrics, patterns, birds, dresses... Seek somewhere else and you’ll find something else than all the rest.

  • Polymer je dokonalé médium, díky kterému můžete lidem ukázat, kdo jste. Vyjádří vaše oblíbené barvy, tvary, textury, povrchy.. Ukažte lidem prostřednictvím tvorby váš styl a uspějete.

Polymer is a perfect medium which can help you to show people who you are. It‘ll express your favourite colours, shapes, textures, surfaces... Show people your style through your creation and you will succeed.

  • Při hledání vlastního stylu se nejprve zamyslete nad tím, kdo jste. Jaké nosíte oblečené, jak se vyjadřujete, jaké máte rádi barvy.. to vše je váš styl. Vy sami jste styl, který jen musíte převést do své polymerové tvorby. Váš styl jste vy.

When looking for your own style, at first think about who you are. What clothing you wear, how you express yourself, what colours you like... these all details make your style. You are the style which you just have to reflect in your polymer creation. Your style is you.

Co vy na to? Souhlasíte se mnou? :)

What about you? Do you agree with me? :)