Podzimní věnce/Autumnal wreaths


Miluji dekorace, ale nerada si je kupuji. Je to zbytečné, protože vyrobit si vlastní, je mnohem kreativnější, originálnější a v podstatě nic nestojí. Proto ani tento podzim jsem neusla na vavřínech a pustila se do tvorby vlastních věnců. Na chatě jsem našla spousty přírodních materiálů jako šišky, žaludy, ořechy.. a začala tvořit. Tohle je výsledek.

I love decorations but I don’t like buying them. It’s not worth it, because making them on your own is much more creative, original and in a matter of fact it’s also costless. And that’s why I didn’t rest on laurels again this autumn and I decided to make my own wreaths. I found plenty of natural materials at our cottage such as cones, acorns or nuts and I started creating. This is the result.

Žaludový věnec

Přišlo to z čista jasna, uviděla jsem před naší krásnou chatou spousty žaludů, kterým chyběla spodní část. Vzala jsem tedy prázdné čepičky a přemýšlela co s nimi. Vyplnila jsem je polymerovou hmotou. Později jsem na Pinterestu našla podobné nápady, místo polymeru do žaludů ale dávali filc, nebo látku.. polymer mi přišel jako nejjednodušší řešení.

An Acorn Wreath

It came out of nowhere. I saw plenty of acorns, missing their bottom part, in front of our beautiful cottage. I took the empty cupules and started thinking about what I could do with them. I decided to fill them with the polymer clay. Later on, I found similar ideas on Pinterest, although instead of using polymer, people put felt or cloth inside. To me polymer clay was the easiest solution though.

Pokaždé, když jdu něco vyrábět z polymerové hmoty, zpracovávám zbytky z předešlého projektu. I teď jsem tedy vzala kousíčky různých barev a spojila k sobě ty spolu ladící. Poté je jen potřeba promíchat je ve strojku a nové barvy jsou na světě. Na tento velice barevný věnec jsem potřebovala spousty barev.

Every time I make something from the polymer clay, I tend to use remains from the previous project. Also this time I took the pieces of different colours and I combined these that matched. Then it’s just crucial to mix them in the gadget and there you go, you have plenty of new colours. I needed a big amount of colours for this colourful wreath.

Z každé nově namíchané barvy jsem si vzala kousek, uválela kuličku a tu na špičce zploštila, aby do čepičky od žaludu pasovala. Každá čepička měla jinou velikost, takže bylo poměrně náročně se správně trefit. Poté jsem všechny zplácnuté kuličky upekla v troubě. Pracuji s Katem, tudíž 150°C a 30min. Po upečení jsem pomocí lepidla umístila polymerové žaludy do čepiček a nechala zaschnout. Na celý věnec jich bylo potřeba tuším okolo stovky. Počítat se mi je moc nechtělo :).

I took a bit of each of newly blended colours, rolled a ball and I tabulated it on the top so that it fitted into the acorn’s cupule. Every cupula had a different proportion so it was quite hard to make the right size of the ball. Afterwards, I baked all the flat balls in the oven. I work with Kato, therefore 150°C and 30 minutes is enough. Once it was all baked, I put the polymer acorns to the cupules and let it dry. I needed aroundone hundred of them for the whole wreath. But I really didn’t want to count them :).

Základem mých věnců je vždy polystyrenový korpus. Je super, protože je lehký a jednoduše se s ním pracuje. Vždy jsem jej natřela akrylovou barvou, buď béžovou, nebo černou. Černá se nakonec ukázala jako nejvhodnější, protože barva skrze volná místa prosvítá a světlá nevypadá v mezerách tak hezky.

Pak už jen bylo zapotřebí všechny žaludy nalepit. Na to jsem použila tavnou pistoli, protože přilepí cokoliv téměř okamžitě. Akorát je potřeba si dát pozor na provázky lepidla, které občas vznikají při lepení a tvoří pěknou neplechu.

The base for all of my wreaths is always a polystyrene corpus. It’s amazing because it’s light and easy to work with. I always colour it using acrylic paint, either beige, or black. The black colour seemed to be the best solution in this case as the colour shines through empty spaces and the light colour doesn’t look that good in the gaps.

Then it was necessary to just glue the acorns on. I used a hot glue gun, because it glues on anything almost immediately. It’s just important to be careful about the strings of glue that sometimes form during the process and can be pretty annoying.

Nakonec jsem přidala na věnec růžovou mašli a bylo hotovo.

I adorned the wreath with a pink bow in the end and it was all done.

Šiškový věnec

Můj druhý věnec jsem chtěla mnohem přírodnější a podzimnější. Zvolila jsem tu nejjednodušší cestu. Šišky. Nasbírala jsem jich mraky a poté je jen lepila na černě natřený polystyrenový korpus.

Cones wreath

I wanted to have my second wreath much more natural and autumnal. I chose the easiest way. Cones. I collected plenty of them and then just glued them on the black painted polystyrene corpus.

Když jsem měla celý korpus oblepený šiškami, jemně jsem jej ze strany postříkala zlatým sprejem (přesně tím, kterým se dělají graffiti na zeď, o tom někdy příště). Celý věnec podtrhla jemná bílá mašle z organzy.

When the whole corpus was covered with the cones, I delicately sprayed it from its side by a golden spray. (Exactly the one that’s used for drawing graffiti, but about that some other time.) This wreath was decorated by a white organza bow.

Přírodní věnec

Na třetí kousek jsem využila žaludy bez čepičky, které mi zbyly z prvního věnce, dále pak ořechy a šišky. Postupovala jsem úplně stejně.

Natural wreath

For the third wreath I used the acorns without the cupule that were left from the first one. I also decided to use nuts and cones. The whole procedure was completely the same.

Ovšem pár žaludů jsem také nastříkala zlatým sprejem, krásně ozdobily hotový věnec. Tento třetí, ten je můj nejoblíbenější.

Nevertheless I sprayed few of the acorns by the golden spray, and they beautifully decorated the wreath. In the end I liked this one the most.

Teď jen vymyslet, kam všechny tři pověsím. Víte, podzim, to je to nejkrásnější v roce! A co jste na podzim tvořili vy? Pošlete mi fotku na email a pochlubte se :).

Obrovské, ale opravdu obrovské poděkování patří Nikol Bruncové. Udělala si na mě čas, přijela za mnou z Prahy a celý den fotila :). Mě. Děkuji ti!

Now just to find out where to hang them up. You know, autumn is the most beautiful thing in the whole year. And what did you created? Send me an email with your photographs and show off :).

Huge, really huge thanks goes to Nikol Bruncova. She made a time for me and came from Prague for shooting day. Thank you!