Jak to všechno stíháš? / How do you manage that all?


Ptají se mě, jak je prý možné, že toho dělám tolik. A já se tak culím a v duchu si říkám, že nic extra nedělám, že mi to nepřijde. Ale trochu jsem nad tím začala přemýšlet..

Možná přece jenom dělám spousty věcí navíc. A tyhle drobnůstky mi pomáhají celkově stíhat desítky věcí, na kterých se dá v budoucnu opět stavět. Ráda se s vámi podělím s mým přístupem. Budete pak jako Super Hero. Super hrdinové se totiž nikdy nezastaví.

People are asking me how it is possible that I succeed doing so many things. And I just smile and tell myself, I don’t do anything extra at least it doesn’t seem to me like I would. But I started thinking about that a little bit.

Maybe I really do quite a lot of extra things. And in general these silly small things help me manage hundreds of things I can then build on in the future. I’m more than happy to share my approach. You’ll almost be like a Super Hero. Just because they never stop.

První, co stojí za zmínku je rozhodně rozložení času. Mně k tomu pomáhají všelijaké papírky, diáře, deníky,.. jsem v tomhle hodně perfekcionista a potřebuji, aby to oku ladilo. Barevné papírky, fixy, grafické stránky.. díky tomu se dají věci lépe zapamatovat a upřímně neznám větší radost, než když si odškrtnete právě dokončenou věc z dlouhého seznamu. Dalo by se tedy říci, že mám neustále na očích vše, co chci/musím udělat. Nic tak nezapomenu. Rozdíl mezi “chci” a “musím” je velký. Věci, které musím, ty už od pomyšlení nebaví. Není vůbec špatné si je nějak zpříjemnit. Čokoholici mají myslím jasno. Já si udělám čaj a chystám se sníst datle za odměnu. V půlce už jsou pryč. Ale co tím chci říct, stimuluje to k práci.

First thing worth mentioning is definitely time distribution. What helps me are various small papers, diaries, notebooks,…I’m a real perfectionist when it comes to this and I need these to be visually appealing. Colourful papers, markers, graphical pages,.. thanks to that all the tasks are easily remembered and to be honest nothing makes me happier than ticking off just finished duty from a long list. I can say I always see everything I want to/have to do in front of my eyes. Like that I don’t forget anything. The difference between I want to and I have to is huge. Things I have to do honestly bore me. It’s not a bad idea to make them more interesting somehow. It’s easy for you, chocoholics. Me personally I prepare myself a cup of tea and I eat dates. They are gone in the middle of the work. But what I want to say is it stimulates me to keep working.

Pokud máte v životě jasno, co chcete dělat, čeho chcete dosáhnout.. je vše o hodně jednodušší. Máte zkrátka cíl (nebo cíle), za kterým si jdete. Cesta, po které šlapete, vás ale musí bavit. Přeženu-li to, musí to být vaše životní poslání. Já na své již přišla. A právě díky tomu, že vím, co chci, jsem schopná to zařadit do každodenního programu. Abyste tomu lépe porozuměli, pracuji na sobě každý den. Stejně tak, jako někdo cvičí a maká na svém těle. Můj cíl je kreativní, je k němu potřeba hodně umět a rozvíjet své dovednosti. A proto každý den na něčem o volných chvílích pracuji. O přestávce ve škole, o hodině nudného předmětu, po večerech.. díky tomu se každým dnem přibližuji, učím se nové věci a nikdy nepřestávám. Drží mě to ve hře.

Často se vám naskytnou chvíle, kdy se nudíte a nemůžete “zmizet”. Kdy jedete tramvají, sedíte a čekáte na schůzku, nudíte se ve škole.. pokaždé si s sebou něco noste. Cokoliv, na čem se dá pracovat. A nejjednodušší je to nejlepší. Tužka a papír, knížka, deníky… V těchto chvílích si v klidu pracuji na prostějších věcech, na plánech, snech.. někdo může psát svůj deník. Je toho spousta. Nepromeškejte tyto chvíle surfováním na telefonu a Facebooku, já vím, že to k tomu láká, ale tento čas se dá využít mnohem efektivněji.

It makes it much easier If you know what you want to do with your life and what you want to achieve. You simply have a goal (or goals) that you try to reach. Although the journey needs to be enjoyable. In exaggeration it needs to be your life mission. I found mine. And because I know what I want I’m able to fit it to my everyday schedule. For better understanding, I work on myself every day. The same way as some people work on their bodies. My goal is creative, it’s necessary to know a lot and constantly develop skills. Therefore I work on something every day. During breaks at school, during a boring subject, in the evenings,.. thanks to that I’m getting closer to reaching my goal every single day and I never stop. It keeps me going.

Very often there are moments when you’re bored and you can’t just “disappear”. When you’re in a tram, waiting for a meeting, being bored at school, always have something with you. Anything you can work on. And the simplest things are the best. A pencil and a piece of paper, a book, a diary. There is plenty. Don’t waste these moments surfing on the internet and Facebook, I know it’s tempting but you can use this time much more effectively.

Některé věci, na kterých pracujete dlouho, vás mohou malinko přestat bavit, utahat.. Já to dělám tak, že mám rozdělaných více věcí najednou. Když mě jedno po pěti hodinách nebaví, vrhnu se na druhou… poté se s náladou vrátím a projekt dokončím. Je to jedna z možností práce, někdo to má nastavené jinak, ale důležité je, že to, jakým způsobem pracujete vás baví. Najděte si vlastní cestu. Vlastní postup, který vás nasměruje k práci tak, že to bude mít výsledky a přínos. Na tom se totiž vyplatí zapracovat :)

Some things you’ve been working on for a long time might start being slightly boring and you can get tired of them. The way I do it is that I always have several tasks I work on at one time. If after 5 hours I’m bored with one I jump into another one. Afterwards I happily come back to the first project and finish it. It’s one of the possible ways of working, some people have it set differently, but what’s important is that you like working the way you work. Find your own way. Own process that will lead you to effective work and gives you the desirable results and benefits. Because it really pays off to work on it.