Muset vs. chtít / Must do vs. want to do


Jsou věci, které milujete. Opakem jsou ty, které nesnášíte. A pak je něco mezi tím. Obvykle si lidé hází klacky pod nohy a místo toho, aby dělali to, u čeho jsou šťastní a co mají rádi, se honí za penězi, mají práci, kterou nesnáší, dělají to, co je nebaví, stěžují si… a krom toho mají ještě další problém. Neumí to změnit. Já to takhle v životě nechtěla. Při nástupu na střední jsem zkrátka začala pracovat jen na tom, co mě baví. A ty ostatní věci, které jsem uznala za nepotřebné, nezábavné, otravné.. ty jsem eliminovala.

Člověk, který žije podle podobného principu, má vlastně najednou spousty aktivit, které miluje. Skoro nikdy se nenudí, ví, co od sebe může očekávat a hlavně ví, co chce! Chce už napořád dělat jen to, co jej baví.

There are things that we love, the opposite are things that we hate. And there are thing in between. Often people just take the wind out of their own’s sails. Instead of doing things that make them happy, they’re just chasing money, they’re doing work that they hate, constantly complaining about it…and they have one more problem. They cannot change it. I never wanted my life to be like this. When I started high school I decided to do only things that I like to do. And all the rest, all the things that I found useless, boring, annoying…I just avoided them.

Really, people that live according to this principle have a lot of favourite activities. Such people almost never are bored, they know what to expect from themselves and most importantly, they know exactly what they want! The want to keep doing things that they love.

V životě má každý povinnosti, které musí. Teď nemluvím o tom, že musíte utírat prach, dojít vynést koš, jít nakoupit, či pohlídat děti. To je samozřejmost, z které si musíte udělat záliby. Jednoduše je přeměnit na aktivity, které vás obohacují - třeba o zážitky. Dělá se to tak, že si na nich najdete co nejvíce pozitivních věcí. Co je pozitivního na uklízení? Hýbete se u toho a hubnete přece! Zjistila jsem ale, že občas sklouzávám k tomu, dělat věci pro druhé bez toho, aniž by to mě naplňovalo. Uvědomila jsem si to nedávno. Dělá mi problém říct NE nahlas. Nechci zklamat, nechci vypadat blbě… je to teď taková moje malá výzva. Být o trochu více sobečtější a soustředit se na sebe. Občas se nechám ukecat kamarády, lidmi kolem… a pak si časem uvědomím, do čeho jsem se vlastně pustila, vždyť jsem to vůbec nechtěla.

But there are some duties that we all have. I’m not speaking about cleaning the house, taking out the trash, doing the shopping or looking after your children. These are natural things that we have to change into our favourite activities. It means to changes them into enriching activities, into good experience. All you need to do is to find as much positive points as you can. Are there any positives that come from cleaning? You’re moving and getting fit! I noticed though that sometimes I do things for others, not really wanting to do them. I have realized it recently. It’s a problem for me to say “NO” loudly. I don’t want to disappoint others, don’t want to look silly…it’s my little challenge nowadays. To be a bit more selfish and focus on myself. Sometimes I just let people around talk me into something…and then I just realize that it’s not what I really wanted

Říkám si, že nevím, co bude za rok, za měsíc, či za týden. A proto pracuji na svých snech a cílech neustále. Protože TEĎ je ta nejlepší vhodná chvíle. Třeba tento článek, píši jej kolem půlnoci, kdy mám neproduktivnější chvíle z celého dne, všude je klid a tma… a já jen nasadím sluchátka, pustím hudbu a píšu. Píšu protože se mi právě teď chce! A taky proto, že tento článek byl cíl onoho dne. Podařilo se mi najít prostor pro splnění dnešního cíle v době, kdy mám nápady a baví mě to. Nemá smysl se s tím trápit v okamžicích, kdy vás nic nebaví a máte blbou náladu. Vyměňte MUSET za CHTÍT.

I say to myself that I don’t know what will happen in a year, in a month or in a week. That’s why I am constantly trying to fulfil my goals. Because NOW is the best moment. For example, I am writing this post at midnight, the most productive moment of the day, it’s dark and quiet…and I just put my headphones on and started to write. I am writing because rightnow it is exactly what I want to do! And also because this post was a goal of the day. I found the way to achieve my goal at the moment when I am inspired. There is no point in torturing yourself if you are in a bad mood. Just change MUST DO into WANT TO.

Zjistila jsem, že věci, co bych před několika měsíci zařadila do kolonky “musím”, vlastně patří do “chci”. Třeba jídlo. Už to není “musím jíst zdravě”. Mé uvažování a hlava rozhodla, že chci být zdravá a chci se podle toho stravovat. Všechno souvisí se vším, říkám to pořád. Zaměňte i vy svoje nutnosti a nepříjemnosti za věci, které jsou pro vás správné a důležité, za věci co vás naplňují a dávají vám smysl. Zkuste nad tím zapřemýšlet.

Děláte doopravdy každý den to, co vás baví? Nebo máte rutinní záležitosti, které prostě musíte a nikdo je za vás neudělá? Proč to neotočíte?

Vždyť nikdo z nás neví, jestli dostane šanci někde v příštím životě. Nikdo z nás neví, co se bude dít v budoucnu. Ale teď, právě teď je ta nejlepší chvíle na to, začít pracovat na svých snech a věcech, které vám přinášejí radost. A za to stojí žít.

I have also realized that a lot of things that I would consider as “must do” several month ago now are “want to” for me. Food, for example. It’s not that I “must eat healthy”. My mind made a decision that I want to be healthy, so I have to eat healthy. I want to say the same thing. Change your duties into things that are right and important for you, for thing that are meaningful and fulfilling. Try to think about it.

Do you really do something that you want to do every day? Or you have some daily routine that you have to do? Why don’t you reverse it?

After all, nobody knows if we will have a chance in a next life. Nobody knows what will happen in future. And now, right now is a good moment to start working for your dreams and things that make you happy. And it's worth to live for.