Co Lucy právě dělá / What Lucy does right now


Nejraději píši články, které čtenářům mohou něco přinést, inspirovat je, něco je naučit.. a potom to dopadá tak, že vás zapomínám informovat o tom, co vlastně tvořím a jak se vůbec mám :). Spousty toho vidíte na FB, ale tam se většinou moc nerozepisuji, od toho mám právě blog, kde si libuji v dlouhých textech, které nemusím zkracovat a pustím je do světa tak, jak jsou napsané.

Articles which I like to write best are those ones that can give readers something, inspire them, teach them something and then it comes out like I keep forgetting that I also should inform you what I’m creating that time and how I’m actually doing :). You can see many of it on FB, but I usually don’t expand much on the contributions there, on that account I use my blog, where I revel in long texts which I don’t have to reduce and I release them just the way I write them.

Vzhledem k tomu, že už je konec února, tak trochu propadám výčitkám a panice, že jsem toho zatím moc neudělala. Že jsem se ještě nedostala ani k té kaligrafii, ani si nepíši deník.. O tom jste četli v mých Cílech do roku 2016. Ovšem, musím tedy říct, že Youtube jsme opravdu rozjely a každý týden něco střihám a natáčím, spolu s Bárou, s kterou jsme se pustily do The Lu projektu, o tom vám ještě povím…

In view of the fact that it’s already the end of February, I’m quite defeated by reproaches and panic that I haven’t done much so far. I haven’t come to calligraphy, not even to writing a diary. You have read about that in my article Goals to achieve in 2016. However, I must say that we have set our Youtube channel up and I really shoot and edit something every week, together with Bara, we have launched into The Lu project, which I will tell you about later..

Z našich videí jsem absolutně nadšená. Baví mě je točit i stříhat a mám radost, že to má úspěch i u vás. Zatím budou v češtině spolu s anglickými titulky, aby obě strany (rozuměj ta česká a mezinárodní) byly spokojené. Pouštíme se i do jiných oblastní, než je polymer. Napadají nás s Bárou občas trochu bláznivé věci a pak si ťukáme na čelo, jestli by naše střelené nápady vůbec někoho zajímaly. V létě toho uvidíte hodně. Proč? Protože bude dlouho sluníčko. Bez toho nic nenatočíte.

I’m absolutely delighted with our videos. I enjoy shooting and cutting them and I’m glad that it has success. The videos are in Czech for now, available with English subtitles to make both sides (Czech and the international) happy. We also embark on different fields from polymer clay. Crazy things sometimes occur to us and then we tap our forehead if anybody would be ever interested in such cracked ideas. You’re going to watch many videos this summer. Why? Because the days are longer. You shoot nothing without light.

Kvůli tomu, že jsem (bohužel) pořád stále školou povinná - a ještě minimálně dva roky budu, stíhám pracovat jen po škole a o víkendech. Někdy toho mám ale moc, takže je podle mě na místě, že se tak trochu na den uleju a tvořím doma, v pokoji. O tom ale nikomu raději neříkejte :). Díky tomu toho vždycky udělám dost dopředu, více toho stihnu. Toť odpověď na otázku mnohých z vás, jak je možný, že toho dělám tolik. Někdy prostě musíte něco vynechat a nabrat čas někde jinde.

Because of the fact that (unfortunately) I’m still obliged to go to school – and I’ll be at least two more years, I manage to work only after school and on weekends. But every now and then I have plenty of things to do, so it’s right for me to stay at home for one day and just create. But it should better stay our secret :). Thanks to it, I always do lots of things well in advance, I manage more. That’s actually answer to the question from most of you, how it’s possible that I manage to do so many things. Sometimes you just have to miss out something to take time somewhere else.

Co se ještě týká rozvržení času… začala jsem používat tabulky, vlastně takové kalendáře, kde si každý den zapisuje, na čem jsem zrovna pracovala. Mám pak krásně před očima přehled, že jsem se flákala v pondělí, ale naopak ve středu jsem udělala tolik věcí, co jindy dělám týden. Pokud trochu bojujete s prokrastinací, zkuste to taky. Není lepší pocit, než když si večer zapíši všechny splněné úkoly a práci. Můžete to taky zkusit a pak mi dát vědět.

Regarding schedule I’ve started to use a table, kind of calendar, where I note down what I’ve worked on every day. Then I have a complete summary presented just right ahead, where I can see that I was doing nothing on Monday, but on the contrary I did so many things on Wednesday which I usually do the whole week. If you sometimes struggle with procrastination, just try it. There’s no better feeling than I can thick off all done tasks and work. You can try it as well and let me know afterwards.

Možná také víte o tom, že jsem vyhlásila takový mini konkurz na lidi do LC Teamu. Měla jsem obrovskou radost, že se přihlásilo tolik lidí a už se nemůžu dočkat, až vám celý tým představím! Věřím, že společně vymyslíme spousty nových věcí, které ostatní budou inspirovat a myslím, že se máte na co těšit!

You might also know that I’ve announced something like a mini open competition for new people of LC Team. I was so happy about how many people had registered and I can’t wait to introduce the whole team to you! I believe that we collectively will think loads of new staff up, which will inspire the others and I’m pretty sure you’ll be excited!

Trochu mě občas mrzí, že vám nemůžu říct o všem, co chystám.. ale to by pak nebylo žádné překvapení. Pustila jsem se do obrovského projektu a nemám ani tušení, kdy bude hotový, ale když to vyjde, bude to bomba! Tak zase příště, u nového videa, článku, nebo na Facebooku :).

Lucy

I’m sometimes sorry that I can’t tell you everything that I’m planning but it would be no surprise then. I’ve embarked on some huge project and I even have no idea when it’s finished, but if it comes off, it will be stunning! See you next time at new video, article or on Facebook :).

Lucy