Polymerové knihy / Polymer clay books


Pokud se jednou stanete součástí polymerové mánie, která ovládla nejen Českou republiku, pravděpodobně se budete pídit po inspiraci od ostatních, kteří tvoří pro lidi. Nejen návody, ale i knihy. Za tu dobu, co s polymerovou hmotou pracuji, se mi jich doma nahromadilo již pěkné množství a právě to bude tématem dnešního článku. Recenze na zahraniční literaturu o polymeru je tu! Vybrala jsem několik kousků, které by mohly zajímat nejednoho z vás! Tak vrhneme se na to?

If you become a part of polymer mania which is spreading out not only in the Czech Republic, you probably will search for some inspiration from others, who create for people. Not only instructions, but also books. I have collected pretty large amount of them so far and right this is going to be the topic of today’s article. Here the review of foreign literature about polymer is! I’ve chosen a few pieces which might interest more than one of you! Shall we begin?

První kniha je mezi clayery (těmi, kteří tvoří s hmotou - angl. clay) již profláknutá věc. Kniha Modurit (v originále The Art & Craft of polymer clay) od Sue Haser je z roku 2007 a ač český název absolutně neodpovídá materiálu - polymerové hmotě, o které celá knížka je, rozhodně by tato publikace neměla chybět v žádné knihovničce začátečníka. Sue v ní perfektně vysvětluje všechny základní informace, který by měl každý znát. Od míchání barev, tvarování korálků, výrobu polymerových krabiček, vzory, modelování postaviček, imitace, přidávání pigmentů, barev a inkoustů.. je toho ohromné množství. A já mám moc ráda knihy, v kterých při každém nahlédnutí objevíte opět něco nového.

The first book is a hackneyed thing between clayers. The publication The Art & Craft of Polymer Clay by Sue Haser from 2007 is all about polymer clay and it definitely shouldn’t be missing in any bookcase of a beginner. There is well-explained basic information that everyone should know. From blending colors, forming beads, production of polymer boxes, patterns, shaping little figures, imitation, adding pigments, colors and ink... there is a lot. I like books where you can find something new again in every look.

Druhá knížka The Complete Book of Polymer clay, vyšla jen v angličtině a její autorkou je Lisa Pavelka. Lisa je ohromně milá dáma, příjemná, hodná, spolupracuje i se Swarovski a má vlastní řadu pomůcek pro polymer. Spousty z nich využívá v knížce, kde ukazuje jak základní techniky (opět teorie barev, nástroje, blendování, canes..), tak také šest projektů krok za krokem. Mě osobně trochu mrzí, že je tam více textu a pro lidi, kteří nepropadli kouzlu angličtiny, to nebude nic moc. Na konci je ještě poměrně obsáhlá galerie prací od dalších umělců. A co nejvíce vyhovuje mě, je formát knihy a příjemná grafika!

The second book The Complete Book of Polymer Clay was published only in English and its author is Lisa Pavelka. Lisa is a hugely kind lady, nice and personable, she collaborates with Swarovski and has own set of polymer tools. She uses many of them in her book where she presents both basic techniques (again the theory of colors, tools, blending, canes...), and six projects step by step. In my opinion it’s a bit pity that there’s a lot of texts and for those who didn’t become addicted to English it might be nothing special. At the end there is relatively extensive gallery of other artists’ works. And what suits me the most is the format of the book and nice graphics!

Bettina Welker je známá německá umělkyně, původně grafička, která je v polymerové komunitě vyhlášená díky jednoduchým geometrickým tvarům, hravosti s designem a minimalismem. A její vlastní knížka je taková zrovna tak! Celá je věnována polymerovým náramkům, do kterých vnesla neuvěřitelně inovativní nápady a styl. Nezdr