Jarní váza / Spring vase


Procházela jsem výprodej jednoho obchodu s nářadím, věcmi do bytu a nábytkem. Zahlédla jsem tam vázu, která si doslova říkala o nějakou dekoraci. Stála mi potom v pokoji pár dnů, až jsem si živě dokázala představit, co s ní vyvedu a protože mám ráda ty nejjednodušší věci, padla volba na Czextruder. V dnešním článku najdete návod krok za krokem a můžete si jakoukoliv vázu odekorovat stejně jako já.

Once I was shopping in a furniture appliances and home accessories store. There I saw a vase that was literally calling for some decoration. For a couple of days it was standing in my room, until once I was able to imagine what to do with it. As I love simple things, I decided to use Czextruder. In this article you will find step-by-step instruction how to decorate a vase.

Krom polymerové hmoty (já používám Kato) potřebujete také několik dalších pomůcek - strojek na těstoviny, Czextruder a nástavec s několika dírkami, váleček, jehlu, kruhová vykrajovátka, řezák.

Apart from polymer clay (I’m using Kato) you will need some tools. Pasta machine, Czextruder and a disk with several holes, a roller, a needle, some round cookie cutters and a cutting blade.

Já na svoji vázu namíchala vlastní odstíny zelené a fialové barvy. K tomu jsem použila také bílou, která v Czextruderu udělá barvy sem tam trochu světlejší.

For decorating my vase a mixed shades of green and violet colours. I also used some white clay, which added some light spots here and there.

Každý plát hmoty projeďte strojkem na nejširší nastavení a z plátu pomocí kulatého vykrajovátka, které má průměr jako Czextruder, vykrojte spousty koleček. Kolečka navrstvěte na sebe v různých variantách, každý váleček by měl být odlišný.

Put every layer of polymer clay into the the pasta machine at its widest setting. Using a cutter of the same diameter as Czextruder, cut off circles. Circles stack in different combination. Stacks should differ from each other.

Připravte si nástavec s několika malými dírkami (je z disku LCD3). Nástavec umístěte do koncové matky. Komínky z navrstvených koleček jeden po druhém vkládejte do těla Czextruderu, zašroubujte matku a projíždějte skrze Czextruder pomocí točení kličkou. Ven začnou lézt barevní hadi.

Prepare the disk with several small holes (from LCD3 disk ). Place the disk at the lower cup lid. Put the stack of clay into the tube and close it with the cup lid. Spin the handle of Czextruder. Colourful rolls will get out of Czextruder.

Připravte si další plát hmoty, tentokrát jej strojkem projeďte na střední nastavení. Vezměte si jednoho vytočeného hada a začněte jej točit na plát od konce do spirály. Pokud vám had dojde, napojte na něj další

Prepare another layer of polymer clay, put it into the the pasta machine for middle setting. Take one extruded roll and start spinning it on a layer into spiral. When the first roll ends up, connect a new roll to it.

Celou spirálu opatrně zaválejte válečkem a pomocí jehly vytvořte směrem ven ze středu několik rýh.

Carefully roll over the spiral; using a needle make several lines its surface.

Rýhy mohou být rozmístěny jak pravidelně, tak nahodile. Ve výsledku pak bude každá dekorace vypadat malinko odlišně.

Lines can be arranged both periodically and randomly . As a result, every decoration will look a bit different.

Na závěr vykrojte spirálu vykrajovátkem libovolné velikosti. Takto vytvořte spousty dalších koleček.

Finally, cut out circles, using cookie cutters of any size. This way you will get lots of different circles.

Na vámi vybranou vázu začněte kolečka libovolně skládat. Poté vázu i s kolečky upečte v el. troubě dle pokynů výrobce použité polymerové hmoty. Já použila hmotu Kato Polyclay a pekla 30min na 150°C. Je nutné, aby váza byla skleněná a vydržela pečení v troubě. Kolečka se na váze musí upéct, aby okopírovala přesný tvar vázy a dobře pak při lepení na váze držela. Nesnažte se manipulovat s horkou vázou, nechce ji v klidu vychladnout, aby vám nepraskla.

Put circles on your vase in any order you like. Then bike the decorated vase according to clay manufacturer’s instructions. I was using Kato Polyclay, so I was baking 30 minutes at 150°C. Very important for vase to be made of glass, so it can endure baking in the oven. The circles must be baked on the vase, so they replicate its shape; this will make circles hold well. Don’t manipulate with hot vase, let it cool off; otherwise it can crack.

Po upečení vychladlá kolečka opatrně sundejte a následně je nalepte lepidlem na sklo zpět na vázu.

After baking and cooling off, carefully remove the circles and glue them with a glass glue back to the vase.

Dokáži si podobnou vázu představit snad v každém barevném i tvarovém provedení. Taková meruňková s fialovou.. no znáte mě. Užijte si tvoření. Lucy

I can imagine a similar vase in almost any colour and shape. For example, apricot and purple... well, you know me :). Enjoy your creation. Lucy

Za fotky děkuji úžasné Nikol Bruncové! / Thanks for these photos to amazing Nikol Bruncova!