Jsem zpátky / I'm back


Dny, kdy jsem celé dny tvořila ve svém malém atelieru, vystřídala střední, kdy místo polymeru sedám k domácím úkolům a do půlnoci skicuji židle, učím se grafiku a nebo se snažím dostat do hlavy desítky stránek dějin umění. Jenže dneska jsem se dostala zpátky. Zasedla jsem brzo ráno ke stolu a dodělala jsem něco nového. Mám ohromnou radost, že jsem nic nezapomněla, že mi to pořád jde a hlavně, že mě to zase baví.

Kdo z vás pozorně sleduje příspěvky na mém Facebooku, určitě víte, že jsme dávali dohromady nový LC Team skládající se z lidí, kteří propadli polymeru i nástrojům, které vyrábíme. Je to tak trochu tajný projekt, ale něco už prozradit můžu. Chystáme toho spousty, učíme se a navzájem si předáváme nové zkušenosti a co je nejlepší, jsme skvělá parta.

Days, when I was having a time to create all day in my small atelier, were replaced by high school, when instead of polymer I have to spend my time with my homework and do sketching, learning graphic or try to remember a lot of pages with history of art and design. But, today I’m already back. Early in the morning I sat at the table and started finishing something new. I’m really happy, that I didn’t forget all my skills and that I’m still in love with polymer clay.

Those of you, who are observant on my Facebook page, you may have already knew, that we were looking for potential members of our new Czech LC Team. The team is now complete and I must say we are really good group of people who fell in love with the clay. It’s a little bit secret project, but I can let you know something. We are working pretty hard, learning together from each other and share our experiences.

Každý měsíc máme tzv. výzvy, kdy testujeme nové produkty od LC Tools a sdílíme mezi sebou naše výrobky, postřehy a nápady. Tento měsíc se věnujeme šablonám, z kterých se dají vytvářet úžasné 3D tvary a korálky. Šablony vymyslela naše grafička Péťa, která je neskutečný profík. Je naprosto úžasné pozorovat, jak do výrobků v týmu dává každý něco svého, i když zadání má každý stejné. A proto prosím, tamtadadáá.. koukněte na ukázku toho, co tvoříme.

Every month we hold a challenges, when members of the team are trying and testing new LC products, share work, ideas and observations with each other. This month we are working with stencils, which are amazing for making 3D shapes and beads. Stencils are designed by our graphic Petra, she is really profesional. It’s so amazing to see how everyone try to give something special from self to the work, although everybody has the same assignment. So please, taaadaa, here is an illustration of our current work.

Tohle je můj nový mazel. Prstýnek vyrobený pomocí šablon, díky kterým lze dohromady složit 3D korálek či jiný objekt. Já jsem šablony využila právě na prstýnek, kde je černá s bílou doplněna o komplementární barvy, žlutou a modrou.

This is my new work. A ring made by the stencils, thanks them it’s possible to fold 3D beads or another object. I have used them for this ring, where is black and white enriched yelow and complementary blue.

Náramek Daniely Klein vyroben pomocí šablon / Bangle by Daniela Klein made by stencils

Korálky od Hany Slabé / Beads made by Hana Slaba

V závěru vznikne jeden pdf tutoriál, kde bude mít každý člen LC Teamu vlastní návod na svůj projekt vyrobený pomocí šablon a tak se vy máte rozhodně na co těšit :). Kolem desítky návodů... to bude obrovská dávka inspirace!

Soon we will introduced you a manual for using the stencils, where each member of the team will have own tutorial. Hope you look forward :). About ten tutorials.. it will be a huge inspiration!

Lucy

Šablony ke stažení najdete tady. / Stencils for downloand are here.