Prague Design Week 2016


Školní výlety mám ráda. Nejen že se trochu uklidníme ze všech úkolů, kterými jsme doslova zasypáni, ale hlavně načerpáme slušnou dávku inspirace, protože naše výlety se vždycky týkají jediné věci. Designu.

V Praze se konal letošní Prague Design Week. Celkem příjemná akce, kde kolem 90 designerů, šperkařů, firem… vystavuje svoje nejlepší a nejnovější práce. To mě vážně baví. Máme možnost podívat se, jak to funguje v reálu a tak trochu si každý opět připomene, že to vážně není sranda. I jednoduchým věcem předchází složitý proces.

School trips, that is what I really like. Not only we relax a bit and take our mind off all the tasks of which we are literally bombarded, but primarily we draw sizeable amount of inspiration because our trips are always related to the only thing. That is design.

This year’s Design Week took place in Prague. It’s a quite pleasant event, where about 90 designers, jewellery makers and companies exhibit their best and newest works. I really enjoy it. We have an opportunity to look around and see how it works in the compound and everyone brings to mind that it’s not a fun. A complicated process comes before even simply things.

Mezi letošními vystavovanými kousky jsme našli šperky, látky, batohy, oblečení, témata recyklace, brýle, věci z porcelánu, dřeva, skla i betonu a také stánek s cupcakes. Zabralo to čtyři patra v Kafkově domě na Staroměstském náměstí.

Among this year’s displayed items we found jewels, fabrics, backpacks, clothing, themes of recycling, spectacles, products of porcelain, wood, glass and concrete, and also a stand with cupcakes. It occupied four floors of Kafka’s house in the Old Town Square.

Co si budeme povídat, něco vás nadchne, něco zklame, zbytek na vás působí neutrálně. Na podobných akcích je fajn, že si každý najde to svoje nej. Vždycky vezmu foťák, fotím všechno, co jde.. a po večerech se kochám úlovkami a čerpám inspiraci. O tu tady především jde. Cestou zpátky jsem pak na nádraží vykoupila knihkupectví, ulovila nové knížky o jídle a ve vlaku už jen přemýšlela, snila, četla a spala. Den jak má být.

Teď se pokochejte vy. Tohle je to nejfotogeničtější z letošního Prague Design Weeku.

To be honest, some things impress you, some disappoint you, the rest of them is neutral. Regarding similar events, it’s good that everybody can find his cup of tea. I always have my camera and take photos of everything that is possible. Then in the evenings I feast my eyes on all the pictures and draw inspiration. In actual fact, it’s all about inspiration. On the way back I bought up a bookshop at the station, got new books about food and then I was just thinking, dreaming, reading and sleeping on the train. A day as it supposed to be.

Now it’s the time to feast your eyes. These are the most photogenic things from Prague Design Week.