Bubble bangles video


Od té doby, co jsem foťák vzala do ruky a přepnula jej na režim natáčení, se takřka všechno změnilo. Začal to být pro mě nový způsob, který mi umožňuje sdílet s vámi moje nápady, návody a postupy. Online, vlastně skoro živě. Má to ohromnou budoucnost, divák z videa pochopí mnohem více, než z fotek a textů a hlavně… věřím, že je to mnohem větší zábava!

S Youtube kanálem mi pomáhá moje Bára, o té už víte. Jo, je to ta, co má vlasy jako ovečka :). Jsme dost dobrý tým a troufám si říct, že se snad i lepšíme. Videa nám jdou lépe a lépe, ale jedna věc je stále problém. Najít více času. Máme takový malý velký sen, že to na YT doopravdy rozjedeme a vlastně nikdy nepřestaneme točit.

When I took my camera and changed the mode to recording, nearly everything has changed since then. It has started to be a new way which enables me to share my ideas, instructions and working procedures with you. And everything is online, nearly live as a matter of fact. It has a great potential for future, a viewer easily understand much more from videos than from pictures and texts and above all, I believe it’s much more fun!

My Bara helps me with the Youtube channel, but you already know her. Yes, she is the one with hair like a sheep :). We are a really good team and I dare to say that we are getting better. We are better and better at making videos, but one thing is still a problem. That is to find more time. We have a little great dream that on YT we really start the ball rolling and never stop shooting.

Tentokrát jsme prostě jednoho dne vzaly kameru, jedna z nás prohodila typickou větu “Tak co dneska budeme točit?” a volba byla hned jasná. Moje Bubble veselé náramky jste již určitě viděli. Jejich design vznikl náhodou minulým rokem. Tím, jak jsou veselé, tak nikdy neomrzí. Využijete na ně spousty scrapu (zbytky polymerové hmoty) a celkově jsou materiálově nenáročné, nic extra na ně nepotřebujete, až na.. bunacord. To je gumová šňůrka, prodává se v různých barvách a je už takovým mým znamením, podle kterého poznáte mé šperky.

Já nevím jak vy, ale my už se zkrátka nemůžeme dočkat, až zítra nasdílíme tohle video na náš Youtube kanál. Těšíme se s Bárou na vaše reakce, kdo ještě neviděl, koukněte na upoutávku na Facebooku. Zítra to bude venku!

This time we just took a camera, one of us uttered the typical sentence “So what are we going to shoot?” and the choice was immediately clear. You have already seen my bubble cheerful bracelets for sure. Its design was accidentally created last year. They never lose its attraction thanks to the cheerfulness. You can use plenty of scrap (remains of polymer clay) and overall it’s undemanding in regard to material, you don’t need anything special, except the bunacord. It’s a rubber string available in various colours and kind of my cognitive sign according to which you identify my jewels.

I don’t know what about you, but we can’t wait to post our video on Youtube channel. We are looking forward to your reaction, who hasn’t seen it yet, watch the teaser on Facebook. Tomorrow it’s out!