Kubismus / Cubism


“Není možné chtít věci jen zobrazovat. Je třeba do nich vniknout. Ztělesnit v nich sám sebe.” Georges Braque

Prohlížím si leták z jednoho pražského muzea, kde jsme strávili celkem dlouhou chvíli před samotným Prague Design Weekem a v tu se zahledím na citát napsaný výše. Chvíli nad tím přemýšlím a spojuji si jej s výstavou. Tentokrát šlo o Kubismus. Téma mně velice blízké, inspirativní a tak moc zajímavé, že vám o tom zkrátka musím napsat. Tohle si pro sebe nemůžu nechat.

I’m looking at one leaflet from a Prague museum, where we spent quite a long while before Prague Design Week itself. This time it was about Cubism. Theme that is very close to me, inspiring and so interesting, that I simply must write about it. I can’t keep it only for me.

Kubismus je umělecký směr, který v českých zemích pronikl do všech uměleckých oborů. Právě Praha byla ve dvacátém století opravdový poklad. Bylo tu všechno. Lidé stavěli kubistickou architekturu, seděli na kubistických pohovkách, pili z kubistických šálků a měřili čas na kubistických hodinách. Tohle byl unikát.

Cubism is an art movement that revolutionized all fields of art. It was just Prague that was a real treasure in the 20th century. There was everything. Czech architects designed original Cubist buildings, people used to sit on Cubist sofas, drink from Cubist cups and use a Cubist clock for time. That was unique.

Geniální je kubismus v tom, že jej ihned rozeznáte od ostatních stylů. Jeho princip spočívá v geometrii, kdy zobrazuje předměty z několika úhlů současně. Je rozkládán na nejjednodušší tvary, které v malířství byly opět skládány dohromady a tím pádem působí deformovaným dojmem. Už víte? Picasso a jeho dílo Avignonské slečny tohle všechno započaly.

What is genial about Cubism, is that you simply distinguish it from other styles. Its principle lies in geometry when objects are depicted at several angles at the same time. In painting, an object is taken to the simplest pieces which are then put together again, and that’s why it gives the impression of deformation. Do you know now? Pablo Picasso’s artwork The Young Ladies of Avignon is considered as the very beginning of Cubism.

Mně se kubismus líbí, moc! Hledám v něm geometrickou inspiraci, kochám se tvary a nestačím zírat, co v té době dokázali. Pokud někdy budete mít cestu kolem centra Prahy, zajděte do Domu U Černé Matky Boží. Díky českým exponátům a parádní kavárně budete mít zkrátka pocit, jako byste byli v jiné době.

I like Cubism a lot! I draw a geometric inspiration from that, take delight in shapes and wonder what they’ve already achieved in those days. If you wander to Prague centre some day, visit the House of the Black Madonna. Thanks to Czech exhibits and the authentic Cubist café you will simply feel like in a different epoch.