Zábava vs. námaha / Fun vs. effort


Seděla jsem na hodině dějin umění, v tom náš učitel malinko odběhl od probíraných soch a chrámů, zbystřila jsem a najednou jsem uslyšela větu “Zábava není to samé co námaha.”

Nad onou větou jsem přemýšlela ještě tolikrát… může znamenat více věcí, ale mě nejvíce zapadá do souvislosti s tím, že chci-li něco dokázat, musím pro to také něco udělat a TO bude pěkná dřina. To je ta námaha, která není ve výsledku ostatními vidět. To je ta píle, kterou musíme vynaložit, když doopravdy chceme něco víc. A ať už nám v tom brání otravné řeči od ostatních, naše vlastní prokrastinace, či jiné překážky, nesmíme se vzdát.

I was sitting in on an art history class, our teacher got a little bit off the subject he was supposed to talk about; I sat up and all of a sudden I heard a phrase „Fun is not the same as an effort“.

I’ve been thinking about this phrase for a long time now…it can mean many things, but for me it means that if I want to achieve something I have to do something for it; and THIS will be a toil. This is a steady effort that is not noticed by anybody at the end. This is the actions we have to take if we really want to achieve more. And whether we are being stopped by annoying speeches of others, our own procrastination or other barriers, we mustn’t give up.

Neboli, chcete-li něco extra, musíte pro to také něco extra udělat.

Sedím takto ve večerních, tedy vlastně nočních hodinách u počítače, jako každý den. Dopisuji články, dodělávám úkoly do školy a trochu si zastěžuji, že se zase nevyspím. Po vteřině ale zcela otočím moji negativní myšlenku a dávám ji naprosto jiný rozměr. Přesně tohle jsou přece okamžiky, kdy pracuji na vlastních snech, zatímco ostatní spí. Je třeba vyhledávat příležitosti, kdy můžeme udělat něco víc a být o krok napřed. Takhle nad tím přemýšlím.

In other words, if you want to achieve extraordinary results, you have to do something extraordinary for it.

As usual, I am sitting in front of my computer late in the evening (even at night actually). I am finishing articles, tasks for school and sometimes complain to myself that I won’t get a good sleep again. But in an instant I change my negative attitude and give it another direction. These are the moments I am working for my dreams, while others are sleeping. We should look for the moments we can do more and be a step ahead. This is what I think about.

A proto se nenechám odradit, proto tu pořád jsem. Pracuji co to jde, ale s tím rozdílem, že se snažím užívat si okolní život a nebrat práci příliš vážně. Dokud chci, baví mě to a vidím v tom smysl, budu na tom dělat. Pokud pro mě cokoliv smysl ztrácí, nebudu plýtvat svým časem na dělaní podobných aktivit. Zatím to tak funguje. Až na školu, kde je všechno povinné. Tady nasazuji princip - co mi přijde zbytečné nezíská moji plnou pozornost.

Ohlédnu-li se zpětně na heslo “zábava není námaha”, mám v tom konečně jasno. Je třeba dělat věci jinak, být napřed před ostatními, vydat ze sebe všechno co jde a jít si za svým, na druhou stranu i to může být při správném nastavení mysli zábava. Bez radosti a prožitku totiž nic není opravdové.

Mějte krásné jarní dny!

Lucy

This is why I won’t get dicouraged, this is why I am still here. I work as much as I can, I only try not to take life too seriously. As long as I like it and enjoy doing it, as long as it makes sense, I will do keep on. If something loses its meaning one day, I won’t waste my time on it any more. So far it works this way. Except of school, where everything is compulsory. There I apply a rule – what seems to be useless will not get my full attention.

When I get back to the phrase „Fun is not the same as an effort“ I understand it clearly. We must work differently, be ahead of everybody else, give it all you can and follow your dream; after all, this can be fun with a right approach. Without fun and enjoyment nothing is real.

Have a beautiful spring days!

Lucy