A co teda jíš? 2 / And what do you eat? 2


Minulý článek, který započal na mém blogu novou kategorii Food, měl úspěch. Takový, jaký jsem nečekala. Spousty z vás mi psalo, že jste měli podobné problémy, nebo měníte svoji stravu a také se vás ne vždy okolí snaží pochopit. A proto jsem tu dnes s druhým dílem článku “A co teda jíš”? Od dob, kdy jsem vyléčila svoje problémy, o kterých jsem vám psala, se změnilo hodně věcí. Člověk si sám sebe začne mnohem více vážit a pracuje na sobě dál. Stále je ale co zlepšovat, proto se nikdy nepřestávám učit. Je to běh na dlouho trať, který se ale rozhodně vyplatí.

Poslední měsíce jsem již úplná vegetariánka, maso jsem neměla ani nepamatuju… nejsem v tom ale striktní. Vždycky, když jdu kolem řízků, přemýšlím, jestli je moje tělo chce, nebo ne. Zní to absurdně, ale funguje to. Ptám se sama sebe, to je nejlepší řešení. Do ničeho se nehrnu po hlavě, díky tomu pak nenastanou výčitky svědomí. Problém je v tom, že mě jídlo fakt baví. Takže když mě Bára zve k sobě na koláč, přijdu, trochu si dám, klábosíme o tom, co vylepšit či změnit a já se neblázním z toho, že tam byly ingredience, které normálně nejím. Ochutnám a to stačí. Snažím se v jídle vzdělávat, ale zároveň nepřestávám ochutnávat.

The last article, which started a new category Food on my blog, was successful. As much as I didn’t expect. Many of you wrote me that you’ve had similar problems, or you were changing your diet too and people around do not always try to understand you. That’s why I’m here now with the second part called “And what do you eat then?”. A lot of things have changed since I cured my problems which I wrote you about. One starts to appreciate oneself much more and keeps on working hard. There is constantly a room for improvement, that’s why I never stop learning. It’s a long-distance run but which will definitely pay.

I’ve been going complete vegetarian last months, I can’t even remember when I last ate meat... but I’m not so strict. Every time I pass schnitzels, I’m thinking if my body wants them or not. It sounds absurdly but it works. I ask myself, it’s the best solution. I do not act rashly, without thinking, thanks to which I’m never full of remorse. The problem is that I really enjoy food. So, when Bara invites me for a piece of cake, I come and take a bit, we have a chat about what to make better or change and I don’t lose my mind just because there were ingredients that I normally don’t eat. I taste it and that’s enough. I try to educate myself in food but at the same time I don’t stop tasting.

Mám pro vás dneska opět trochu inspirace na jídla, která já nejradši. Když vyřadíte z jídelníčku průmyslově zpracované potraviny, sladkosti, přestanete tolik solit, nejíte maso a mléčné produkty, otevře se vám úplně jiný svět, který postupně objevuji. Je úžasné, že pořád nacházím něco nového, co jsem doposud nezkoušela.

Mým stálým favoritem na nejoblíbenější jídlo jsou ale pořád pečené brambory. Já je tak moc zbožňuji. Nejjednodušší věc. Nakrájet brambory tak, jak to máte rádi. Na plechu smíchat s olivovým olejem, okořenit a dát péct. Já si k nim přidávám ještě mrkev a cibuli. Ostatním doma dělám dip z bílého jogurtu a česneku. Pro sebe z avokáda a cibule, nebo z kozího jogurtu.

Today I have a little bit of inspiration again for food that I like the best. If you eliminate industrially processed food, sweets, meat, dairy products and use less salt, then a totally different world opens up to you. That one which I gradually discover. It’s amazing that I still find something new which I haven’t tried yet.

But baked potatoes are still my favourite meal. I adore them so much. The simplest thing. To cut potatoes just the way you like it. On a baking tray mix it with olive oil and spice, and bake it. I add carrots and onions. I also make a dip of plain yoghurt and garlic for others. For me, I make it from avocado and onion or goat yoghurt.

Avokádo jím i samotné na žitném chlebu, to je taková dobrota. Skvělá svačina do školy. Na ty žitné chleby si dávám pozor, ne všechny jsou stoprocentní a z kvásku. O tom jsem vám taky psala v prvním díle.

I also eat avocado itself on rye bread, it’s so delicious. As a great snack at school. I’m wary of those rye breads, not all of them are one hundred per cent and made of yeast. I have also written about that in the first part.

Přijdu-li ze školy a v lednici nic moc není, vytáhnu nějakou zeleninu, cibuli, hrášek a špenát z mrazáku a vše podusím s oříšky a slunečnicovými semínky na pánvi. Ke konci přidám koření a kokosovou smetanu. Stejnou variantu dělám i se zbytky rýže.

If I come from school and there is nothing much in the fridge, I take out some vegetable, onion, peas and spinach from the freezer and stew everything with nuts and sunflower seeds on a pan. At the end I add spice and coconut cream. I do the same variant with remains of rice.

Ptají se mě, jak to dělám s tím sladkým. Jako by snad mělo znamenat, že kde není cukr, není sladká chuť. Je to samozřejmě přesně naopak. S maminou pečeme zdravé varianty, kde cukr nahradíme medem, datlemi, či stévií, ovocem. Bílou mouku pak moukou pohankovou, žitnou, kokosovou… a přidáme rostlinné mléko. Místo vajíček se dá používat také banán. Ale to už je na maminu trochu moc :), tak máme od jedné moc milé paní domácí vajíčka. Jinak je už ale moc nejím.

They keep asking me how about sweets. As if they think that where is no sugar, there is no sweet taste. Of course it’s right the other way around. Together with my mum we bake healthy variations where sugar is replaced with honey, dates or stevia and fruits. White flour is then substituted for buckwheat, rye, coconut flour... and we add plant milk. It can be also used a banana instead of eggs. But it’s too much for mum :), so we have home eggs from one very nice lady. But otherwise I don’t eat them much

Nejlepší a nejsvěžejší jsou šťávy a smoothie. Můžete do nich dát snad všechno, ale já tady nerada experimentuji. Většinou mixuji a odšťavňuji jen ovoce. Je to také má jediná záchrana, jsem-li ve městě a nikde není nic pro mě k jídlu. Šťávy dělají už na hodně místech. Miluji kombinace pomerančů a manga, mrkvová šťáva je taky super.

The best and the most refreshing are juices and smoothies. You can add and mix maybe everything, but I don’t like to experiment. I mostly mix and extract the juice only from fruits. It’s also my only rescue, if I’m in downtown and there’s nothing to eat for me. There are many stalls where they make smoothies nowadays. I love combination of oranges and mango, carrot juice is also great.

A pokud rozmixuji ovoce mražené, jako banány a maliny dohromady, získám tu nejzdravější zmrzlinu na světě. Vždycky je pak ozdobím, přidám datlový sirup, oříšky, kokos, chia semínka.. a to jsem pak nejšťastnější. Tyhle zmrzky předčí všechny ty kupované plné éček spolu s 2% ovoce.

And if I liquidize frozen fruits such as bananas and raspberries altogether, I get the healthiest ice cream in the world. I always garnish it with date syrup, nuts, coconut, chia seeds... and then I’m the happiest one. These home-made ice creams outclass those bought ones full of E numbers together with 2% of fruit.

V poslední době jsem si začala dělat také crumble. To je mňamina z ovesných vloček, oříšků a ovoce. Do spodu zapékací misky dám nakrájená jablka, maliny, prostě co doma mám. Smíchám je s pomerančovou šťávou, oříšky, semínky… v míse pak dám dohromady trochu másla (žádné margaríny, i když je máslo z kravčího mléka, kupujeme to s nejvíce procentem tuku), ovesné nebo žitné vločky, citronovou kůru, med, chia semínka a vše nasypu nad ovoce do misky. Pak už jen stačí zapéct. Po vyndání z trouby už jen netrpělivě čekám, až to celé trochu vychladne a ještě teplé jím.

I also started to make a crumble recently. It’s a delicacy made of oat flakes, nuts and fruit. I put cut apples, raspberries or whatever I have at home on the bottom of a baking bowl. I mix it with orange juice, nuts, seeds... then in a bowl I put together a little bit of butter (no margarine, even though the butter is made of cow’s milk, we buy the one with the highest percentage of fat), oat or rye flakes, peel of lemon, honey, chia seeds and I put everything on top of fruit in the bowl. Then it just needs to be baked. After removing it from the oven I just impatiently wait until it’s a bit cooled and I eat it still warm.

Pořád je ale potřeba mít v hlavě trochu přehled o tom, co jste ten den snědli, zda-li je vše vyvážené a máte od každého potřebného alespoň kousek. Není moc dobré jíst pořád to samé dokola. Obměňovat a hledat nové věci, o to tu jde. Já jsem teď naprosto v rovnováze, každé jídlo, které sním, je pro mé tělo to nejlepší, co mu můžu dát, ale hlavně, pro mojí hlavu taky. Protože to je jedna bomba vedle druhé a já nevím, co jíst a vařit dřív.

Uvidíme se u třetího dílu?

But it’s still necessary to have in mind some overview of what you ate that day, if everything is well-balanced and you had at least a bit of each needed. It’s not good to eat the same all over again. To vary and find new options, that is the point. I’m absolutely in balance, every food I eat is the best for my body that I can give, but also for my head. Because it’s one delicacy next to the other and I don’t know what to eat and cook the first.

Will we see each other at the third part?