Malinový raw dort / Rapsberry raw cake - RECEPT


Dojídám svůj kousek raw dortu k snídani a jsem neskutečně šťastná, že jsem konečně všechno vyladila. A jak tu tak hodnotím správnou konzistenci, čokoládovou vrstvu navrchu a chuť jednotlivých částí, napadá mě jediné. Musím vám o tom napsat na blog. Minule jsem vás totiž nalákala na recept, že jednou bude. A já jsem nezapomněla, jen zkrátka na blogu nevidíte ty pokusy a dřinu za obyčejným článkem. Mezitím u mě totiž probíhalo dalších x pokusů, kdy z dortu byla buď tekutá směs a nebo naopak kus ledu.

I’m finishing my piece of raw cake for breakfast and I’m so happy that I’ve finally tuned up everything. And while I’m assessing right consistency, chocolate top coat and taste of each part, the only idea occurs to me. I must write about it on blog for you. Last time I enticed you with recipe that one day... and I didn’t forget. On blog you just don’t see the attempts and hard work behind usual article. In the meantime, other x tries were in motion when the cake was either liquid or a piece of ice.

Ale dneska konečně jím svůj historicky nejchutnější raw cake, po kterém budete tak syti, že odmítnete druhý kousek na svém talíři.

Vyrobte si doma svůj a přestaňte si slintat na tu obrazovku :). Raw (tedy syrové, nepečené) dorty se často skládají z oříšků, z kterých lze tvořit různé krémy, korpusy a je jich proto zapotřebí opravdu dost. To znamená, že doopravdy nedělám každý týden jeden, protože maminu pořád nebaví dokola objednávat nové a nové oříšky. Je to tedy sváteční záležitost.

But today I finally eat my historically tastiest raw cake which is so filling that you will refuse to have another piece.

Make your own cake and stop slobbering over your screen :). Raw (uncooked, unbaked) cakes are often composed of nuts which can be used for various crèmes, bases and that’s why it’s necessary to have really enough of them. It means that I really don’t make one cake per week because my mum is tired of ordering new and new nuts all over again. So it’s occasional matter.

Korpus (hrnek a půl kešu oříšků, mandle, 8 datlí, hrst chia semínek)

Všechny oříšky den předem alespoň hoďte do misky s vodou... Jde o to, že se díky tomu aktivují enzymy, oříšky jsou stravitelnější a mnohem chutnější. V misce je obvykle mám alespoň 12 hodin.

Do mixéru pak dejte kešu, mandle, datle a chia a mixujte, dokud ze všechno nevznikne trochu lepivá hmota. Do kulaté formy hmotu namačkejte a vytvořte první základ, který nechte v mrazáku chvilku odpočinout.

Druhá světlá vrstva (hrnek kešu, med, šťáva z půlky citronu, několik lžic kokosového oleje)

Teď je zapotřebí kešu rozmixovat tak, aby z nich vznikl hladký krém. Díky tomu, že byly předtím namočené, to jde snadno. Přidejte k nich ještě šťávu z citronu, kokosový olej a sladidlo. Med podle všeho raw není, já to vidím tak, že pokud je kvalitní a domácí, nic se nestane. Někdo dává agave sirup, ale ten mi složením úplně nesedí. Až v mixeru ze všech ingrediencí vznikne jemný krém, nalejte jej do formy na korpus a opět do mrazáku.

Třetí růžová vrstva (půl hrnku kešu, med, maliny, kokosový olej, šťáva z půly citronu)

Další vrstva má stejný základ jako ta předchozí, akorát do ní přidejte pár malin, umixujte a opět nalejte do formy a chvíli nechejte zchladnout.

Čtvrtá tmavá vrstva (hrnek namočených mandlí, kvalitní kakao, med, pár lžic citronové šťávy)

Na předposlední vrstvu jsem použila mandle, které jsem rozmixovala s kakaem. Je to pak jako taková mandlová nutella, ale extrémně zdravá. Co se týče sladidla, nejlepší je, když prostě všechno ochutnáváte a pak postupně přidáváte. Zase dejte do formy a nechte ztuhnout.

Pátá čokoládová vrstva (kokosové mléko, kakao, med)

S touhle vrstvou jsem si lámala hlavu, protože jsem už neměla tolik kokosového oleje, z kterého normálně čokoládovou vrstvu dělám. Vzala jsem proto kokosové mléko. V plechovce se většinou oddělí ta krémová část od kokosové vody. Proto jsem kokosový krém (čtvrt plechovky) vyšlehala s kakaem a medem, nalila na korpus a naposledy dala asi na pět hod do mrazáku.

---

Base (1 and ½ mug of cashew nuts, almonds, 8 dates, handful of chia seeds) Put all nuts into a bowl with water one day before. The point is that enzymes are activated; nuts are more digestible and much more delicious. I usually have them in a bowl at least 12 hours. Then put cashew, almonds, dates and chia into a blender and liquidize it until a little bit sticky substance is created. Squeeze the paste into round form and create the first base which then put into freezer for a short rest.

Second light layer (mug of cashew, honey, juice from half lemon, few spoons of coconut oil) Now it’s necessary to liquidize cashew to smooth crème. It’s very easy thanks to they were soaked before. Add a lemon juice, coconut oil and sweetener. Honey apparently isn’t raw but from my point of view nothing will happen if it’s quality and home-made. Somebody adds agave syrup instead but it doesn’t suit to me with its ingredients. When fine-grained crème is created from all ingredients in the blender, put it on base in the form and leave it in the freezer again.

Third pink layer (1/2 mug of cashew, honey, raspberries, coconut oil, juice from half lemon) Another layer has the same base as the previous one, just add a few raspberries, liquidize it, pour it into the form and let it cool down again.

Fourth dark layer (a mug of soaked almonds, high-quality cocoa, honey, a few spoons of lemon juice) For this last but one layer I used almonds liquidized with cocoa. It’s like kind of almond nutella but it’s extremely healthy. Regarding sweetener the best way is to simply taste everything and gradually add. Put it into the form and freezer again.

Fifth chocolate layer (coconut milk, cocoa, honey) I racked my brains over this coat because I didn’t have enough coconut oil from which I usually make the chocolate layer. So I took coconut milk. In tin the cream part is mostly separated from coconut water. That’s why I whipped the coconut crème (a quarter of tin) with cocoa and honey, poured on the base and for the last time put in the freezer for about five hours.

Víte co je nejlepší?

Nikdy toho dortu nesníte tolik, protože prostě nemůžete. Oříšky jsou opravdu syté.

Můžete si vstvy dělat podle sebe a různě experimentovat.

Máte čisté svědomí, že jste nesnědli spousty cukru a bílé mouky.

Tohle je teď moje jediná záchrana, zatímco ostatní se vedle mě ládují makronkami, tartaletkami a já jediná si patlám svoje zdravé dorty, které ale stejně chutnají všem :).

Mějte krásné léto!

Lucy

Do you know what is the best?

You never eat too much of this cake because you are simply full. Nuts are very filling.

You can create the layers as you want and make different experiments.

You have a clear conscience that you didn’t eat plenty of sugar and white flour.

This is my only deliverance right now, while others stuff themselves with macarons and tartelettes, I make my own healthy cakes which everybody likes anyway :).

Have a great summer! Lucy