LC Machine Time


Jak krásně mi v hlavě zní myšlenka, že jsem první na světě, co testuje a pracuje s novým LC Machine, který jsme dali v LC Tools dohromady. Budu dneska celkově v článku hodně namyšlená a taky dost pyšná, nebo pokud chcete, jak se teď v Česku říká, zkrátka “nafrněná” :). A mám taky proč.

Dva roky uplynuly od prvního plánování a snění, jak by bylo krásné, mít vlastní strojek, který předčí všechny ty těstovinové a hlavně nabídne lidem to, co doopravdy potřebují. Kvalitu, robustnost, svěží design a trochu té inovace. Všechno jsme to umíchali dohromady, vyslechli jsme přání clayerů po celém světě a… je to tady.

I love the thought of being the first in the world who tests and works with new LC Machine, which we LC Tools brought together. I’m going to be very self-important today and also very proud :).

It has been two years since first planning and dreaming about beauty of having own machine which would surpass all the pasta machines and which would mainly offer people that what they really need. That is quality, massiveness, fresh design and a bit of innovation. We mixed all of it together, inquired about wishes of clayers in the whole world... and here it is.

Taťka mi do atelieru nosil prototypy, vylepšené jednotlivé díly, součástky i samotné nápady, až jednou a to minulý týden, přišel s nádherným, sněhově bílým strojkem, na kterém do teď můžu oči nechat. Design tu hraje krásnou roli. Nadčasovost.

No, jsem zamilovaná. Tvořím, dávám mu zabrat a zjišťuji v praxi, co všechno umí. Zatím prochází mými přísnými testy, které v opačném případě vypadají tak, že vše ničím pod rukama, což je vlastně stejně ta nejlepší zpětná kontrola. Tady ale nemám co ničit :).

My dad was bringing to atelier first prototypes, enhanced single parts, components and ideas up to last week when he came with beautiful snowy white machine which I still can’t take my eyes off. Design plays the important part of beauty here, timeless appearance.

Shortly, I’m in love. I create, giving it a hard time and looking into practice what everything it can do. It goes through my strict tests which otherwise look as I destroy everything under my hands, which is the best feedback anyway. But here is nothing to be destroyed :).

V LC Tools se hromadí jednotlivé součástky, připravují se letáčky a obalový materiál, kompletují se strojky pro první šťastlivce, kteří si strojek předobjednali a pomohli celému rozjezdu a lidé na sociálních sítích na LC Machine mohou oči nechat, alespoň doufám a soudím podle reakcí. Co na něj říkáte vy? Já vím, taky ho potřebujete :).

In LC Tools we gather single components, prepare leaflets and packaging material, complete machines for the first lucky ones who ordered it in advance and helped the whole start. People on social websites can’t take their eyes off LC Machine; at least I hope and guess due to reactions. What do you think? I know, you also need it :).

www.lucyclaytools.com/machine