Stačí si jen přát / You only need to wish


Je sobotní odpoledne, odjíždím z Prahy zpátky domů do Plzně a právě když jsem se uvelebila na svém místě v autobuse, mi v hlavě začaly projíždět momenty a vzpomínky na uplynulý kreativní workshop, který jsem ten den učila. Aby toho nebylo málo, v tu chvíli můj telefon nepřetržitě svítil a ukazoval nejnovější upozornění na sociálních sítích. Projíždím Instagram s fotkami z workshopu, čtu krásné komentáře a jsem tak nějak šťastná, že se to celé povedlo.

Původně jsem vám chtěla ukázat jen video, které už je na Youtube, zveřejnit pár fotek… ale nakonec mě něco přimělo napsat tenhle článek, přesto že už je dva týdny po workshopu a vlastně to ani trochu není aktuální, přesto vám musím něco povědět.

It’s Saturday afternoon, I’m leaving Prague for home in Pilsen and just when I’ve settled in my spot on the bus, moments and memories from the creative workshop which I had taught that day go streaming through my head. As if it wasn’t enough, my phone blinks incessantly, showing all the newest notifications on social networks. I’m going through Instagram pictures from the workshop, reading all the nice comments and I’m happy that it all worked out.

At first, I had only wanted to show you the video that’s already on Youtube, publish a few photos… in the end however, something made me write this article even though it’s already two weeks after the workshop and it’s not recent at all, but I need to tell you something.

Šířit dál kreativní nápady, techniky, ukazovat, co vše se dá rukama vytvořit,... přesně v tomhle jsem se našla. Užívám si všechny cesty, kterými jdu. Ať už něco sdílím online, přes video, článek, fotky, nebo potom živě, což je zážitek ještě krásnější. Workshopy jsou jak pro lektora, tak pro účastníka, nekonečný přísun energie z obou stran, kdy vás to celé nakopne k dalším činům a já pak najednou získávám pocit, že bych odučila klidně ten den ještě dalších pět akcí, jak moc mě to baví...

I’ve found myself in spreading creative ideas and techniques, showing what you can make with your own hands… I enjoy all the paths that I walk on, whether it’s sharing videos, articles or photos on the internet or in person, which is an even more beautiful experience.Workshops are an endless stream of energy for both the lector and the participants and it springs you to other new actions and I have the feeling that I could teach five more lessons the same day. That’s how much I enjoy it.

Ještě před půl rokem bych nevěřila tomu, že se v nejbližší době naskytne tolik příležitostí, náhod a okamžiků, kdy si budu pokládat otázku “Jak to, že jsem tady?” Workshop, na kterém se sešlo několik bloggerek z Elite Bloggers a holky z Youtube, byl jednak neuvěřitelnou zkušeností, ale hlavně krásným zážitkem, kdy jsem opravdu cítila, že to co dělám, má smysl. A nejen pro mě. Je moc hezké, sledovat, jak se opět objevuje kreativita u lidí, kteří mi ještě před pěti minutami povídali, jak vážně neumí kreslit, ani trošičku :). A hele, už tvoří!

Half a year ago, I would never believe that in such a short time, so many opportunities, chances and moments when I’d ask myself „What am I doing here?“ would arise. The workshop where a few of the Elite Bloggers and Youtube girls gathered was not only an incredible experience but also a beautiful one and I really felt that what I do makes sense. And not just for myself. It’s so nice to watch how creativity springs up in people that just five minutes ago said that they can’t draw at all :) In just a moment, they’re creating by themselves!

Upřímně, něco takového jsem si vysnila v hlavě, takhle já to dělám. Poslala jsem jednou jeden jediný mail a dostala jsem krásnou příležitost ukázat, co umím. Proto pokud máte nějaký cíl, sen, nebo jednoduše touhu, musíte to trochu popostrčit. Nic k vám samo nepřijde.

To be honest, it’s like I dreamt it up and that’s how I do things. I once sent a single email and I got an awesome opportunity to show what I can do. That’s why, if you have a goal, a dream or just a desire, you only need to move forward a little bit. Nothing will ever come to you by itself.

A přitom si stačí jen přát a jít tomu naproti :).

It only takes a wish and strive for it :).

Děkuju všem holkám, které jsem mohla poznat! Byl to nezapomenutelný zážitek! Mějte krásný den!

Thanks to all the girls that I got the chance to meet! It was an unforgettable experience! Have an amazing day!