Sítotisk / Silkscreen


Jednou z nejkrásnějších věcí na polymeru je to nepřeberné množství technik, které může nabídnout. Máte pak pocit, že chcete zkusit úplně všechno, protože polymer prostě nemá hranice. Některé techniky jsou lehounké, odpočinkové, u těch dalších se pěkně zpotíte, protože mohou být náročné jak na čas, tak na pomůcky, nebo materiál.

Sítotisk je grafická technika, v dnešní době hojně využívaná v tiskařství a práci s papírem, textilem a průmyslu. Jeho historie sahá na východ, později ale byla technologie vyvinuta v USA. Jen si vzpomeňte na tisky Andyho Warhola, který se sítotiskem v době pop artu proslavil. Do Evropy pak nechal tuto techniku dovézt samotný Tomáš Baťa.

One of the most beautiful things about the polymer is the infinite number of techniques which can be offered. Then you have the feeling you want to try absolutely everything because the polymer has no boundaries. Some of the techniques are so simple or relaxing, doing other ones you can get sweaty because they can be time-consuming, as well as heavy on equipment or material.

The silkscreen is a graphic technique which is nowadays widely used in the printing and work with paper, textile and in the industry. His history goes back to the east. However, later the technology was developed in the USA. Just remember the prints by Andy Warhol, who achieved fame for the silkscreen at the time of pop art. Then Tomáš Baťa himself had the techniques brought to Europe.

V principu je sítotisk nesmírně jednoduchý. V grafice na něj potřebujete síto, tedy rám, na který je napnutá síťovina. Následně se přes prostupná místa šablony protlačuje pomocí stěrky barva na další materiál, nejčastěji se tiskne na papír, nebo textil. Vzor se na síto dostane mechanicky pomocí emulze, v jiném případě ručně za použití samolepících tapet, papíru, speciálních tužek...

The silkscreen is basically very simple. In the graphic arts, you need a screen, the frame, in which a mesh is stretched. Subsequently, the paint is extruded with the help of squeegee through permeable spaces of the stencil on other material. The most frequently, it is printed on paper or textile. We can get the pattern on the screen mechanically by emulsion, in other case manually using adhesive wallpaper, paper, or special pencils…

Nemám tušení, jak se sítotisk dostal k polymeru, pravděpodobně někdo zkusil šablonu položit na plát hmoty a ono to vyšlo. A tak máme sítotisk v jednodušší verzi dostupný i v práci s polymerovou hmotou, kde tvoří tak jednoduchou techniku, která je hotová za pár minut, že si získá doopravdy každého. A to nejlepší, dá se s ní nádherně experimentovat.

I have no idea how the silkscreen got to the polymer, probably somebody tried to put the stencil on the sheet of the clay, and it worked. So we have the silkscreen in simpler version available even with the work of the polymer clay, which forms such a simple technique, which is done in a few minutes, so it really impresses everyone. And the best is you can perfectly experiment with it.

Co k tomu potřebujete, jsou jen sítotiskové šablony, které se prodávají v nepřeberném množství vzorů a tak je z čeho vybírat. Dále pak akrylové barvy a nějakou stěrku na rozetření barvy do všech míst šablony. A to je všechno! Pokud jste zvědaví, jak to funguje, na Youtube se co nevidět objeví nové video, které jsem pro vás natočila a pak mi dejte vědět, jestli už je tato technika na vašem TO-DO listu. Za zkoušku rozhodně stojí!

What you need for that are only silkscreen stencils which are sold in various numbers of patterns to choose from. Furthermore, acrylic paints and a squeegee to spread the paint everywhere in the stencil. And that´s all! If you wonder how it works, check out the video I made for you, which will be out on my Youtube soon and then let me know if this technique is already in your TO-DO list. It is really worth a try!