První focení do knížky / The first photoshoot of my book


Musím vám napsat o jednom krásném dni, kdy jsem vlastně poprvé pocítila, že se věci daly do pohybu a já si plním jeden z mých největších snů. Dělím se s vámi o spousty zážitků, názorů, pocitů… čas od času sem na blog stejně jako vy zavítám, čtu si zpětně svoje články a vnímám, jestli to pořád cítím stejně. Tenhle můj zážitek tu zkrátka nesmí chybět.

Nedávnou sobotu byl jeden z těch parných dnů, kdy cítím, jak se na tom sluníčku vyloženě smažím. Já léto moc nemusím, já raději barevné listy na podzim, nebo kvetoucí rostliny na jaře. Nicméně, bylo krásně a tak jsme se s Nikol (pokud jste ještě nekoukli na její práci, tak šup na to) vydaly do lesa.

I have to tell you about one great day when I actually felt for the first time, that things started to move and I'm fulfilling one of my biggest dreams. I share with you a lot of experiences, opinions, feelings ... from time to time, as well as you, I visit the blog, read my articles again and I consider if I still feel it the same way. This experience of mine simply cannot be missed here.

A recent Saturday was one of those sweltering days when I feel the sun fries me. I don´t like summer very much, I prefer colored leaves in Autumn or flowering plants in Spring. However, it was beautiful weather so I and Nikol (if you have not seen her work, look at it) went to the forest.

O mojí připravované knížce už jsem vám něco málo prozradila. Dneska mi možná zase malinko ujede ruka a opět vás malinko navnadím. Vy víte, že miluju les. Moc ráda tam utíkám z města, kde postrádám pocit svobody. V lese nikoho nezajímá, že máte roztržené tepláky, rozmazanou řasenku a taky tam můžete v klidu běhat a nikdo se nebude pozastavovat nad tím, že po pár minutách běhu jste celý rudí a plíce jste pravděpodobně ztratili na předešlém kilometru. Zpátky ale k sobotě.

Mít svůj vlastní nekonečný atelier v lese, to byl sen. Věřte mi, že pracovat uprostřed zeleně je nádherný. Neskutečný klid okolo vás, sem tam zajíc a nebo srnka a vy tvoříte s polymerem. S Nikol jsme ten den byly tak nabité, že jsme celé šťastné nafotily přes 600 fotek, což se podepsalo na následující únavě, kdy jsme se stěží skutálely do přehrady na osvěžení a po trochu odpočinku se zase vrhly na další focení.

About my forthcoming book, I have told you a little bit. Today I may whet your appetite for it again. You know that I love the forest. I am happy to escape there from the town where I miss the feeling of freedom. In the forest, nobody cares that you have torn pants, smudged mascara and also you can still run there and no one would express their surprise that you are all red after a few minutes of running and you have probably lost your lungs on the previous kilometer. But back to Saturday.

To have your own endless studio in the forest, it was the dream. Believe me that to work surrounded by the green vegetation is wonderful. The incredible calmness around you, here and there a hare or a deer, and you create with a polymer. I and Nikol were full of energy so that we were happy and took over 600 photos. That is why we were so tired and hardly rolled down to the dam to refresh themselves and after a little rest we got down to next shooting.

Takže už to víte. Moje nejoblíbenější lesní místa přenesu také do knížky, tedy k vám do obýváku, na váš oblíbený gauč, místo, nebo atelier, kde si již příští rok budete moci vychutnat jeden papírový poklad.

Sny se mají plnit a já na tom svém pracuji každičký den, každičkou chvíli v mojí hlavě a ano, dokonce i při matice ve škole, tam ale jenom potichu a potají. Hrozně moc se těším a nejvíc doufám, že se těšíte i vy. Dejte mi o tom vědět, ať vám taky schovám jeden výtisk :). A děkuji Nikol za tu nejkrásnější spolupráci!

Lucy

So now you know it. My most favorite forest places will also be transferred to the book, and so to you into the living room, on your favorite sofa, place, or atelier, where next year you will be able to enjoy one paper treasure.

Dreams should be fulfilled and I work on mine every day, every moment in my head, and yes, even in Maths at school, but there just quietly and secretly.I am looking forward to very much and I hope you are looking forward to too. Let me know it, so that I´ll keep the copy also for you :). And thanks to Nikol for the most beautiful cooperation!

Lucy