10 things that make the LC Machine great


10 věcí, které dělají LC Machine bezkonkurenčním nástrojem

To, že jsme v LC Tools nedávno přišli s dlouho očekávanou novinou - strojkem na polymerové hmoty, se k vám již jistě dostalo. Jedním slovem ho zbožňuji! Bylo krásné sledovat od samého začátku celý průběh a vývoj designování, vymýšlení a sestavování toho nejbáječnějšího nástroje, kterým LC Machine bezesporu je. Přesvědčil mě již v samotném testování před spuštěním prodeje, kdy jsem svůj mini strojek na těstoviny odhodila do kouta a už jej nevytáhla… není třeba. Sepsala jsem pro vás 10 věcí, díky kterým je LC Machine skvělým pomocníkem v každém polymerovém atelieru a možná po přečtení článku usoudíte, že by si měl najít místo i v tom vašem :).

10 things that make the LC Machine an unparalleled tool

You have surely heard that we at LC Tools have recently come up with a long awaited new polymer clay machine. I just love it! It was amazing to watch the whole process of design, development and building the greatest tool yet, the LC Machine, from the beginning until the end. Before the launch while I was testing, it has convinced me that it’s the best. I threw my mini pasta machine into a corner and never used it again… it isn’t necessary. Here are 10 reasons why the LC Machine is a great helper in every polymer workshop and maybe, after you finish reading them, you’ll be persuaded to find a place for it in yours as well. :)

Designován přímo pro polymery / Designed specifically for polymers.

Pod mýma rukama prošlo mnoho druhů strojků od různých výrobců. Buď to byly strojky na těstoviny, kdy ale časem poznáte, že polymer není těsto a tudíž potřebuje trochu jiný přístup, nebo strojky pro polymer, alespoň se tak tvářili. Časem jste ale poznali, že se jedná o klasickou čínskou výrobu a o kvalitě zde nemohla být řeč.

LC Machine je, troufnu si říct, první strojek, navrhovaný speciálně pro polymerovou hmotu. Dejte do něj klidně celou kostku polymeru, zvládne to :).

I’ve had many machines from many manufacturers in my hands. They were either pasta machines, and we’ve all discovered in a short time that polymer clay is not dough and needs a bit of a different approach, or they were polymer clay machines - or so it seemed. You’d soon figure out they were inferior quality, made with no consistent quality control.

LC Machine is, I dare say, the first machine developed specifically for polymer clay. Put a whole cube of it in, it’ll handle it. :)

Design by designers

Psali jste nám snad všude. Každý měl něco na srdci, nápady, připomínky, nákresy, rady… a my jsme poslouchali :). Všechno jsme si pečlivě zapisovali, promysleli a ve výsledku využili tak, aby LC Machine vyhohoval právě vám - všem, kteří polymer milujete. Snažili jsme se vyřešit každý problém, který se doteď v práci s ostatními strojky vyskytoval a byl všem uživatelům přítěží.

You wrote to us from almost everywhere. Everyone had something to say: ideas, comments, drawings, tips… and we listened. We wrote everything down, thought about it and used it so that the LC Machine suits you - all those who love polymer clay, regardless of your level of expertise. We tried to solve every problem that plagued other machines and burdened every user.

Velikost / Size

Jednou z dalších věcí, kterou si všichni přáli, byl strojek pořádně veliký, aby se do něj dalo nacpat co největší množství hmoty najednou. Určitě už víte, že jsme nakonec udělali tři varianty strojků, aby si každý přišel na to svoje a mohl s nimi třeba i cestovat. Nicméně největší verze LC Mamoth se může pochlubit válci dlouhými 25cm, v kterých uděláte blend veliký skoro jako papír o velikosti A4 (formate in Europe).

One thing everybody wanted was for the machine to be properly big, so that you could put a lot of clay in at once. You know by now, that in the end, we have made three size variants so they would suit everybody’s needs and you could even travel with the smaller ones. Nonetheless, the biggest version, LC Mammoth boasts 25 cm long cylinders in which you can make a blend almost as big as A4 paper (a standard in Europe which is slightly longer and slightly narrower than standard USA paper).

Mezera mezi válci / Gap between rollers

Do teď bylo možné tvořit ve strojcích pláty silné maximálně kolem 3mm, teď je vše ale úplně jinak! Svůj LC Machine si můžete nastavit až na tloušťku 12 mm, což vám umožňuje tvořit perfektně silné pláty najednou bez vrstvení na sebe.

Until now, it was only possible to make sheets up to about 3mm thick. Now everything’s changed! You can set your LC to a thickness up to 12mm, which enables you to make perfect thick sheets without layering.

Konec svorek / End of clamps

Určitě jste zažili problémy se svorkami, kdy jste se je marně snažili upnout ke stolu, ale vyšlo to třeba až na pátý pokus, nedej bože při různých akcích a workshopech, kde na ně pomalu nebylo ani místo na kraji stolu. Díky magnetům ze spodu LC Machine teď strojek uchytíte jednoduše spolu s kovovými destičkami a kusem oboustranné lepenky, kterou ze stolu můžete kdykoliv jednoduše odstranit. Strojek díky tomu opravdu bytelně drží na vašem stole bez potřeby jakýkoliv svorek na upnutí, které při práci akorát překáží.

You may have experienced problems attaching your machine to the table with clamps with success on the fifth try or so, and in tight spaces at various events and workshops with almost no space left on the edge of the table. Thanks to the magnets on the underside of the LC Machine, you can fasten it to your workspace with small metal plates and a bit of double-sided tape which can be easily removed anytime. The machine then stands sturdily on your table without any clamps that get in the way.

User friendly

Všechny části LC Machine byly navrhnuty tak, aby byli uživatelsky co nejvíce příjemné. Můžete jej umístit kamkoliv na stůl chcete, vybrat si ze tří variant s různými rozměry, celý strojek vyčistíte kompletně za pár minut… zkrátka se s ním velmi příjemně pracuje.

All parts of the LC machine were designed to be as user friendly as possible. You can place the machine anywhere on a table, choose between three size to fit your needs, and it”s easy to completely clean the whole machine in just a few minutes… In short, it’s really nice to work with.

Odolnost, robustnost a materiál / Endurance, robustness and material

Věděli jsme, že pokud chceme vytvořit revoluční nástroj pro všechny clayery na celém světě, musí tomu odpovídat také použitý materiál. Zvolili jsme proto to nejkvalitnější na trhu. Odolný lak, bytelné a silné hliníkové díly, kvalitní podvozek a celkově snadno čistitelné materiály vám dohromady přinesou robustní nástroj, který jen tak někdo nezničí a vydrží jakýkoliv nápor i s tužší polymerovou hmotou.

We knew that if we wanted to create a revolutionary tool for every clayer all over the world, the materials for manufacturing had to be adequate. That’s why we have chosen the best on the market. Durable paint, solid and strong aluminum parts, high quality chassis, and generally easy to clean parts all bring you a robust tool that few could destroy and will withstand even tougher polymer clay.

Převodový poměr 2:1 / Gear rate 2:1

Při dosavadních strojcích bylo zapotřebí točit kličkou s větší silou, protože převodový stupeň byl 1:1. U LC Machine je to ale odlišně. Převod 2:1 vám umožňuje zlehka točit i při pracování s tužší hmotou, kličkou lze točit úplně lehounce a v podstatě nepotřebujete žádný motorek.

With existing machines, you had to really work the crank, because the gear rates are 1:1. Many people employed a motor to make the work easier. The LC Machine is different. The 2:1 gear rate in the LC Machine lets you turn the crank with little force even while working with tougher material and you essentially won’t need a motor.

Custom design

Ptali jsme se jak studentů na fakultě designu, tak také vás, jakou byste si představovali výslednou podobu strojku. Studenti přišli s perfektními studiemi a zákazníci navrhli velikosti a parametry. Všechny jsme vyslyšeli a dali dohromady revoluční nástroj.

We surveyed both students and experts in design as well as you, the end user, how you”d imagine the machine to look. The students came to us with perfect prototypes and you, the customers proposed the sizes and parameters. We have listened to everyone and put together a revolutionary tool.

Made with love

Vytvořil bytelný strojek na polymerové hmoty, byl náš obrovský sen. Po celou dobu celý LC Team nepřetržitě pracoval na tom, aby se na trhu objevilo takový strojek, který uživatelům a clayerům opět rozšíří možnosti práce s hmotou. Jsme teď všichni neskutečně šťastný, že se celý projekt povedl uskutečnit a ještě více se těšíme na vaši zpětnou vazbu a komentáře! Děkujeme za podporu!

To create a sturdy machine for polymer clay was our grand dream. The LC Team has worked relentlessly to bring to the market a machine that would again expand polymer work possibilities for users and clayers. We’re all now incredibly happy that we were able to realize the project and we’re looking forward to your feedback and comments!

Thank you for your support!

Všechny další informace o LC Machine naleznete přímo na webu tady a kouknout můžete i na videa na Youtube a Facebooku. Mějte krásný den!

All of the information about the LC Machine can be found here on the website and you can also check out our videos on Youtube and Facebook. Have a nice day!