A co snídáš Luci? / And what do you have for breakfast Lucy?


Jsem ten typ člověka, který bez snídaně nevyjde z domu. Pro mě je to základ dne a asi jediná věc, která mě dobrovolně donutí vstát z postele s radostí. Možná si ale říkáte, stejně tak jako lidé kolem mě, co tedy vlastně po ránu jím, když se polovině všech jídel a produktů vyhýbám :). Překvapivě to rostlinně jde mnohem jednodušeji, varianty jsou nekončící, ale co si budeme povídat… skončím skoro pokaždé u ovesné kaše. A dneska tu pro vás mám pár snídaňových typů, díky kterým mám vždycky o něco víc happy day.

Obilné kaše jsou u mě číslo jedna. Zasytí, můžete si každý den udělat jinou variantu a ještě jsou zdravé. Ve špajzu vždycky máme ovesné, žitné, pohankové a nebo jáhlové vločky. U ovsa se vedou spory, zda-li je bezlepkový nebo ne, žito lepek obsahuje a pohanka i jáhly jsou naopak vhodné i pro celiaky. Já klasické pečivo nejím (rozuměj ten polotovar ze supermarketu odvedle), ale zbožňuji pravý kváskový žitný chléb, nebo mamčiny domácí housky, kde zkrátka vím, co jím. Většinou si beru do školy chleba s avokádem, což je fajn třeba po hodině matiky.

I'm a kind of person who doesn´t go out of the house without breakfast. For me it is the base of the day and probably the only thing that will make me voluntarily get out of bed with the joy. However, you might say, as people around me, what I eat early in the morning, when I avoid the half of all food products:). Surprisingly, it is much easier with vegetable, variations are endless, but what we will talk to each other ... I almost always end up with porridge. And today here I have for you a few types for breakfast, thanks to which I always have a happy day a bit more.

The porridges are the number one for me. They fill up, you can make a different flavor every day and they are healthy. In the pantry we always have oatmeal, rye, buckwheat or millet flakes. It is disputed whether the oat is gluten-free or not, rye contains gluten, on the other hand buckwheat and millet are suitable also for celiacs. I do not eat classical bread products (read the semi-finished product from the next door supermarket), but I adore the true sourdough rye bread, or mother's home made buns, then I know what I eat. I usually take bread with avocado to school, which is good maybe after math lesson.

Zpátky ke kaším. Je to naprosto primitivní záležitost. To ale neznamená, že obilné vločky zaleju horkou vodou a je hotovo, to mě neba. Nejprve je totiž opeču na pánvi, dokud nezačnou vonět, poté je chvíli vařím s vodou do změknutí a na závěr přidám rostlinné mléko, nejčastěji kokosové a skořici. Když mám po ruce banán, přidám ho tam. Super je to i s kokosem, borůvkami, oříšky….

Ale, poslední dobou jsem se opět malinko vyhranila a přestala jsem tolik kombinovat ovoce s ostatními potravinami. Pro můj žaludek je to složitější na trávení, zkuste to vypozorovat i u vás a třeba konečně zjistíte příčinu nafouklého břicha. Vysvětlit se to dá zcela logicky. Ovoce naše tělo stráví nejrychleji, pokud se ale sní s něčím, jako jsou obiloviny, oříšky a jiné tuky, trávicí ústrojí je pěkně zmatené a neumí si snězené potraviny rozdělit podle potřeby. A tak ovoce začne kvasit a dál… to už znáte :). Pozor taky na kombinaci obilovin a luštěnin, nějak nechápu, jak někdo dokáže spořádat misku kaše s ovocem a burákovým máslem navrch, ale každý to má se svým tělem jinak.

Back to porridges. It's an absolutely primitive affair. That does not mean that I pour hot water over the cereals and it's done, that´s boring. First, I cook them with dry heat in a pan until they begin to smell, then I cook them with water until they´re soft, and finally add the plant milk, mostly the coconut one and cinnamon. When I have a banana, I add it there. It is great even with coconut, blueberries, nuts...

But, lately I changed something in my eating again and I stopped combining fruit with other foods. For my stomach, it is difficult to digest, try to observe what it makes with you and you may finally find the cause of bloated stomach. It can be explained logically. Our body digests fruit the fastest, but when you eat it with something like cereals, nuts and other fats, digestive system is pretty confused and cannot divide the eaten food as needed. And so the fruit will ferment and then... that you already know :). Pay attention also to the combination of cereals and legumes, somehow I do not see how anyone can polish off a bowl of porridge with fruit and peanut butter on the top, but everybody has a different body.

Zkusila jsem obilné kaše i bez ovoce a oříšků, kupodivu taky dobrota, jen už to není tak fotogenický :). Možná vás napadlo, čím kaše osladit. Bílý i třtinový cukr je u mě tabu. Pokud ale jednou ochutnáte datlový a javorový sirup, připadáte si jako v nebi. Po nějaké době, co jsem cukr úplně vyřadila, se mi tolik změnily chutě, že pár kapek sirupu na kaši je pro mě naprosto dostačující. A pořád tu máte ten banán a fíky a datle… že ten chemický bílý prášek už není potřeba.

I´ve tried porridges without fruit and nuts, surprisingly, it is yummy too, but it's not so photogenic :). You may wonder what sweetens the porridge. White and brown sugar is a taboo for me. But if once you taste date and maple syrup, you feel like in the heaven. After some time, I've completely eliminated sugar, my tastes have changed so much that a few drops of syrup in porridge are quite sufficient for me. And still you can use the banana and figs and dates ... so the chemical white powder is no longer needed.

Takže pokud najdete chvilku a už nebudete mít chuť na chleba s máslem a se salámem, pusťte se do téhle desetiminutovky a vaše tělo, včetně vašich chuťových buněk, bude naprosto happy.

Dobrou chuť :)

Lucy

So if you find a moment and you will no longer have an appetite for bread with butter and salami, get on with this ten-minute issue and your body, including your taste buds, will be completely happy. Enjoy your meal :)

Lucy