Zimní focení do knížky / Winter photoshooting for my book


Už to možná vypadá, jako by se s knihou nic nedělo a někde to zamrzlo, viďte :). Opak je pravdou. Makám na ní co to jde a moc ráda vám o ní píšu. Protože, jak už možná víte, jedinou aktivitou, kterou zvládám dělat po celý den i noc, je vizualizace. Zní to srandovně, ale ono to vážně funguje. Přitahuji věci do svého života jako magnet, pouhými myšlenkami, představami a i tím, že o nich často píšu. Světe div se, je to jako továrna na splněná přání, už tolikrát se věci uskutečnily přesně podle toho, jak jsem si je vysnila. Představuji si jednotlivé stránky, grafiku, dokonce i samotná slova a sazbu textu. Je to boží a ještě krásněji to pak vypadá při realizaci.

It may seem as if nothing was happening with my book and somewhere it froze, mustn´t it? :) The opposite is true. I am working on it how much I can and I love writing you about it. Because, as you may already know, the only activity I can manage to do all day and night, is a visualization. It sounds funny, but it really works. I attract things into my life like a magnet, by mere thoughts, ideas and the fact that I often write about them. Lo and behold, it's like a factory for making dreams come true, many times things took place exactly how I imagined them. I imagine individual pages, graphics, and even the words and typesetting. It is cool and it looks more beautiful in the implementation.

Moje dny jsou teď jedna velká horská dráha, děje se toho hrozně moc, že i ukrojit si chvilku času na sepsání pár vět pro vás, se zdá jako nejtěžší věc. Dneska pro vás mám ale pár fotek ze zákulisí, abyste se měli na co těšit, pokud to tedy do toho listopadu stihneme. Protože jestli si mám k příštím Vánocům (a nebo narozeninám, jsem vánoční poklad) něco přát, pak je to držet moji knihu v rukou, opravdovou a papírovou. Máme v březnu jeden důležitý výlet. Pofrčíme do tiskárny přes celou republiku, zkouknout, jak to funguje a také, jestli jsou tam připraveni na moje šílené nápady, protože do teď se z toho všem akorát valily oči z ďůlků. No, je vidět, že moji knihu prostě nemůže tisknout každý :).

My days are now one big roller coaster, a lot of things happen, even to find a little time to writing a few words to you, it seems like the hardest thing. However, today I have a few photos from behind the scenes for you to look forward to the book, if it is ready in November. Because if I should wish something for next Christmas (or my birthday, because I am a Christmas baby), then it was to hold the book in my hands, the real and paper one. In March we are going for an important trip to the printer across the whole country, to see how it works and whether they are ready for my crazy ideas there, because until now everyone goggled at it in surprise. Well, it is obvious that my book simply cannot be printed by everyone :).

Užívejte začínajícího jara! Já se na něj hrozně těším, protože po celý rok s Nikol dokumentujeme snad každou změnu ročního období a polymer je samozřejmě u toho :). Panečku, to bude úžasný. Já bych vám tak přála vidět jednotlivé stránky, celé to do sebe zapadá jak skládačka. Ale prostě ne, já to vydržím! A na konci roku ji společně pokřtíme, ano?

Držte palce!

Lucy

Enjoy the early spring! I am really looking forward to it, because throughout the year I and Nikol are documenting almost every season change and the polymer is a part of it, of course :). Wow, it will be amazing. I wish you to see each page, the whole thing fits together as a jigsaw puzzle. But no, I can hold out it! And at the end of the year we will christen it together, right?

Keep your fingers crossed! Lucy