Lucy a Dron / Lucy and drone


Je to trochu tajemství, ale v diáři, který s sebou pořád nosím a nikdy jej nedávám z ruky (jsem pak totálně ztracená), mám na konci jednu stránku vyhrazenou na moje sny a přání. V tomto roce se jich tam nakupila spousta, pomalu si odškrtávám ty, které se mi již podařilo zažít, ale nehrotím to. Nemám žádné časové limity ve stylu “tohle všechno musíš letos stihnout, jinak se zboří svět”. Nechávám tomu volný průběh, mám radost, když se něco povede a pomalu si za tím jdu, nikam nespěchám.

It's a little secret, but in the diary, which I carry with me all the time and never put it away (then I am totally lost), at the end there is a page dedicated to my dreams and wishes. In this year there are plenty of them, I slowly tick those that I have already managed to experience, but I don´t push it. I have no time limits in the style of "this is all you've got to squeeze in this year otherwise it is the end of the world." I take no action, I am happy when things come off and I slowly go to achieve them, not in a hurry.

A první přání jsem si odškrtla hned v lednu. Pořídila jsem si jednu hračku. Ano, je to hmotné přání (jedno jediné, které jsem měla), ale je to naprosto geniální věc, kterou jsem věděla, že potřebuji! Původně to tedy bylo tak, že jsem tři měsíce před Vánoci (a mými osmnáctiny) chodila po bytě a na dotazy typu “co by sis přála” jsem odpovídala “dýdžejájfantom4”, tedy drona. Jen mě doma nikdo nechápal a ještě jim to přišlo vtipný.

And I ticked the first wish in January. I bought a toy. Yes, it is a tangible desire (the only one I had), but it's an absolutely brilliant thing I knew I needed! So originally it was that I was going through our house three months before Christmas (and my eighteenth birthday) and for the questions of "what would you wish," I answered, "DJI Phantom 4", actually the drone. However, nobody at home understood me and it seemed funny to them.

Jenže vy asi pořád nevíte, co ten můj Droník umí, viďte? Napadlo vás někdy, jak věci vypadají z jiné perspektivy, z jiného úhlu pohledu? Právě moje zvědavost byla největším hnacím motorem k tomu, abych si jej pořídila, protože jsem věděla, že to bude naprostá podívaná! DJI Phantom 4, tedy dron na ovládání se zabudovanou kamerou, je láska na první pohled (bílý design je prostě a jednoduše top, to v LC Tools máme taky rádi) a umístil se tedy na žebříčku hned po mém klukovi.

But you probably still don´t know what my Drone can do, do you? Have you ever wondered how things look like from a different perspective? It was my curiosity that gave me the biggest driving force for the fact that I bought it because I knew it would be a sheer spectacle! DJI Phantom 4, the remote-controlled drone with the built-in camera, is love at first sight (the white design is simply the top, we also like that in LC Tools) and thus it took a place right after my boy in the rankings.

Doma jsem po Vánocích oznámila, že Dron teď bude spinkat u mě v pokojíčku, protože si jej prostě objednám, odpoledne spolu budeme randit po lesích a moje Youtube kariéra se tak báječně nastartuje :D. A bylo rozhodnuto.

Lítáme nad lesy, na okraji měst a na takových místech, kde to je krásné nejen z pohledu člověka. Co teprve, když uvidíte ten úžasný pohled ze shora. Jsem z každého záběru absolutně vedle, je to podívaná! A tak se i vy můžete kouknout na první video, kde je pár záběrů natočených právě pomocí Drona.

At home after Christmas, I said that Drone would be in beddy-byes in my bedroom because I would just order. We will go on a date to the woods in the afternoons and my YouTube career will start so wonderfully :D. A decision was made.

We fly above the forest, on the outskirts of cities and in those places where it is beautiful not only from a human perspective. What about when you will see the amazing view from the top. I'm absolutely amazed by every shot, it is a spectacle! And so you can watch the first video where some shots were made just by Drone.

Koukejte na věci z jiné perspektivy, protože pak je teprve uvidíte jinak, než ostatní.

A neplatí to jen o létání!

Look at things from a different perspective, because only then you will see them differently than others.

And this is not true just about flying!

Lucy