Ze zákulisí příprav knížky / Behind the scenes of my book


Každou volnou chvíli, kterou v tomto čase mám, mi zabírá organizace Polymer Weeku, přípravy na výstavu v Praze, postování příspěvků na sociální sítě a úkoly do školy. Všechno mě to moc baví, i když jsem občas na pokraji sil. Ohledně té poslední věci to není tak úplně pravda, ale nedávno mě ze školy zachránila Nikol, která za mnou přijela z Prahy a utíkaly jsme plnit naše nejdůležitější poslání. Sešly jsme se kvůli dalšímu focení do knížky.

Možná si úplně neumíte představit, jak takové focení probíhá. Je to sranda a přesto pořádný stres, protože já dodělávám všechno na poslední chvíli a s Nikol jsme obě hrozné perfekcionistky a potřebujeme všechno naprosto dokonalý, tak je vám už asi jasné, jaká bude naše společná knížka - no taky dokonalá, žejo :).

I am devoting every spare moment that I have at this time to the organization of the Polymer Week, preparations for the exhibition in Prague, sharing posts on social networks and my homework. I enjoy everything very much, although I am sometimes out of power. Regarding the last thing that's not entirely true, but a short time ago Nikol rescued me from school. She came from Prague and we ran to fulfill our most important mission. We met in order to take other photos for the book.

You may not completely imagine how such a photo shooting takes place. It's a fun, but also stress because I finish up everything at the last minute and I and Nikol are both terrible perfectionists and need everything absolutely perfect, so you probably already know what our collective book will be - well, also perfect, right :).

Kdybyste nás viděli, jsme spolu hrozně srandovní dvojka. Nejdříve jsme na začátku dne hyperaktivní a nevíme, co fotit dřív, ke konci se pak už jen z lesa plížíme k autu a nevíme, kde jsme nechaly kromě nohou i hlavu, už nám to vůbec nemyslí a těšíme se domů do postele. Zajímalo by mě, kolik se spálí focením kaloríí, protože to je jisto jistě sport, jinak si tu naší únavu neumím vysvětlit.

If you see us, we are terribly funny duo. First, we are hyperactive at the beginning and don´t know what to shoot first. At the end, we just totter of the woods to the car and don´t know where we left our heads and feet, our minds are shut and we look forward to go home and to bed. I wonder how many calories are burned while photographing, because it is certainly a sport, otherwise I cannot explain myself our fatigue.

Představte si, že je cca týden před focením. V tu dobu už Nikol bombarduju všemožnými nápady, inspiračními fotkami a seznamy věcí, které budeme fotit. Podle mě to malinko nestíhá pobírat, ale věřím, že mi věří :). Všechno běží podle plánu, ale dopadá to tak, že Nikol přijíždí kolem 11 z Prahy do Plzně, netrpělivě už postává v mém pokojíčku (přitom říká, že je všechno úplně v pohodě, ať nespěcham) a já mezitím dodělávám jednu hlavu za druhou (rozuměj hlavy ptáčkům z kolekce CubicBirds), nestíhám.

Dopeču poslední troubu, zabalim pár kousků oblečení, foťák, stativ, krabičky s výrobky, skicák a další kraviny, které jsem si usmyslela, že do knížky musíme zachytit… a frčíme!

Je to adrenalin, ale spolupracovat na knížce s někým, kdo to cítí stejně jako já, to je ten nejkrásnější zážitek. A já za všechny naše společné zážitky Nikče moc děkuji! Však my to tento rok stihneme a vy si knížku budete moci přát tajně pod stromeček :).

Imagine that´s a week before the photo shooting. By this time, I bombarded Nikol with all sorts of ideas, inspirational photos and lists of things that we would take pictures. I think she doesn't manage to understand it, but I believe that she believes me :). Everything ran according to the plan, but it turned out so that Nikol came around 11 from Prague to Pilsen. She was impatiently waiting in my room (saying that everything was just fine, so no hurry), while I was finishing up one head after another (read: head of the birds from the collection CubicBirds), I was´t managing.

I baked last oven, packed a few clothes, camera, tripod, boxes of products, sketchbook and other things that I took into my head to capture in the book ... and we went!

It's an adrenaline but to collaborate on the book with someone who feels it as I do, that's the most wonderful experience. And I thank Nikol for all our common experiences very much! But we will manage it this year! And you can wish the book for the Christmas :).