Poslední den / The last day


Sedím u naší expozice v rámci Prague Design Weeku, kolemjdoucí nakukují, ptají se a zajímají… a já jsem neskutečně šťastná, že je dnes poslední den celé akce. Lucy pojede domů a bude mít zase klid, náladu na tvoření, nikdo se jí nebude ptát, jestli jsou její šperky ze dřeva (protože z Fima se přeci vyrábějí hrozné věci) a zda-li se polymer peče v mikrovlnce. A počet lidí, s kterými se denně bude bavit, se sníží z více jak 100 na pouhých 5. A bude to krásný :).

I´m sitting at our exhibition stall within the Prague Design Week, passers-by are peering, asking questions and are interested in it... and I'm incredibly happy that today is the last day of the event. Lucy is going home and will have a rest again and the mood for creation, nobody will ask her if her jewels are made of wood (because only horrible things are made of Fimo), and whether the polymer is baked in the microwave and the number of people with whom she will talk will be reduced from over 100 to just 5. And it will be nice :).

Věděla jsem, že to bude náročný, šla jsem do toho také s tím, že to bude paráda a super zkušenost, což všechno tady bezesporu je. Bavím se tu s turisty, trénuji angličtinu, kochám se designovými kousky okolo mě a máme tu prima partu vystavovatelů. Ale všechno má své klady a zápory a já se ze všeho nejvíc těším na mojí postel, rodiče a na Jáchyma s Lindou, kteří doma beze mě mají celý náš bejvák pro sebe :D.

I knew it would be challenging, I went for it, also with that it will be a super, cool experience, which everything here undoubtedly is. I´m talking with tourists, training English, really enjoying the design pieces around me and we have a nice bunch of exhibitors here. But everything has its pros and cons, and most of all I´m looking forward to my bed, parents, Jachym and Linda having our entire house without me only for themselves: D.

Být součástí designových výstav, akcí a veletrhů je super zkušenost, ale pořádná práce. Na začátku do toho musíte jít s tím, že vás to bude stát mraky peněz a nemáte žádnou jistotu, že se vám náklady vrátí zpátky (upřímně, nevrátí). Potkáte ale mraky zajímavých lidí, kteří vás mohou nasměrovat dál. U mě se za celý ten týden zastavilo nespočet lidí z nejrůznějších odvětví. Od inženýrů, strojařů (kteří se tu udivovali nad našimi strojky), manažerů firem (co chtějí polymer zapojit do dalších projektů), umělců, designérů, organizátorů dalších akcí, soutěží a třeba galerií a uměleckých soutěží… je to skvělá příležitost navázat spolupráci s dalšími lidmi a už jen kvůli tomu rozhodně stojí za to být součástí podobných akcí.

Be a part of the design exhibitions, events and trade fairs, is a great experience, but the real work. At the beginning you have to go for this with the fact that it will cost a lot of money, and you don´t have any guarantee that the costs will come back (honestly, they won´t). However, you will meet many interesting people who can direct you further. During the whole week, countless people from various sectors stopped by me. From engineers, mechanical engineers (who were amazed by our machines), company managers (who want to involve the polymer in other projects), artists, designers, organizers of other events, competitions or galleries and art contests... it's a great opportunity to establish cooperation with other people and just because of it it is definitely worth it to be a part of such events.

Celý Prague Design Week má ale i své stinné stránky. Od ne příliš dobré organizace, po časové nejasnosti a ne příliš přátelské chování, vzhledem k tomu, jak finančně náročné to pro všechny vystavovatele je. Nad dalším ročníkem budu hodně přemýšlet.

However, the entire Prague Design Week also has its darker sides. From no too good organization, to time confusion and no very friendly behavior, considering how expensive it is for all exhibitors. I will think a lot about the participation of next year.

Děkuji vám všem, kteří se za mnou v týdnu stavili na pokec, taky rodičům, kteří mi ochotně vozili mňamky z domova, oblečení a ponožky (jsem si naivně myslela, že bude v Praze slunko) a také vám, díky kterým jsme s LC Tools tam, kde jsme. Jsem ohromně šťastná, že jsem mohla polymery představit v jiném světle mezi dalšími designéry, teď už je ale čas na další velké věci a události, které nás (i vás) čekají.

Mějte se krásně!

Lucy

Thank to all who stopped for a chat with me, also to parents who willingly brought me some goodies from home, as well as clothes and socks (I naively thought that it would be sunny in Prague), and thank all of you thanks to who we are with LC Tools where we are. I am extremely happy that I could introduce polymers in a different light, among other designers, but now it is time for the next big things and events that are waiting for us (as well as you). Have a nice day! Lucy