Stěhujeme se / We are moving


Balíme poslední věci do krabic, rozmontováváme nábytek a stěhujeme už tak třetí auto, které je narvané k prasknutí, z mého atelieru v Depu 2015. Před půl rokem jsme jej slavnostně otevřeli spolu s některými z vás, krásný zážitek. Ale ne všechno je tak jednoduché, jak se na začátku zdá a nad některými věcmi člověk na začátku prostě tolik nepřemýšlí.

Třeba nad tím, že nejlépe se pracuje po nocích v pyžamu, když všichni spí a v okolních bytech svítí jen pár světýlek.

V Depu jsme měli sice pěkný prostor, ale cenově dost náročný. A protože jsem pořád nenašla někoho, kdo by se rád přidal k nám do týmu a tvořil - s dětmi, s dospělými a vedl kurzy pravidelně místo mě (pořád to ještě časově nezvládám), tak náš LC Atelier nebyl zdaleka využívaný na sto procent. I když, byly také dopoledne, kdy jsem tu odučila padesát dětí ze základních škol, nebo seznamovala nové nadšence s polymerem. Nebojte, není tomu konec. Naopak.

We are packing last things to boxes, disassembling furniture and moving about a third car full of things from my atelier in Depo 2015 here in Pilsen. It has been more than half of the year when we celebrated an opening of it with some of you, it was a beautiful experience. But sometimes not everything is that easy how it seems to be at the beginning and maybe you don't think about some things before you making them happen.

For example that the best time work working is at night, where you are wearing your pyjama, everyone around you is sleeping and in neighboring flats are all lights switched off.

In the Depo, we had a nice place, but the rent was quite expensive. And because I still have not find someone who would like to be a part of our team and create - with kids, with adults and teach regular classes instead of me (I am afraid I don't have more time for that), sometimes the atelier was not used for one hundred percent. But there were also days where I was teaching there more than fifty kids per one forenoon and sharing informations about the clay with a new enthusiastic people. Don't worry, it's not the end. The other way around.

můj oblíbený koutek, už z něj zbyly jen prázdné stěny / my favourite part of my old atelier, now there are only blank walls

Přišlo to během pár dní po tom, co jsem si přála, se z Depa přestěhovat na jiné místo. Do větších prostor, kde se nebudeme mačkat, někam blízko mého bydliště, abych pořád nependlovala mezi školou, atelierem a domů se dostala pozdě večer. Přestěhovat se někam, kde budeme mít více klidu a možností.

Neuplynul snad ani týden od vyslovení mé myšlenky, od prvního hledání na internetu... a v tom mi přijde zpráva od taťky, že našel prima prostor. No, spíše rovnou menší halu. A že mi snad těch 583 metrů čtverečních bude stačit :).

A tak chvíli přemýšlíme, plánujeme a pak přichází jasná odpověď. Bereme to. A přestěhujeme tam také rovnou celou naši firmu.

It came in a few days after I was thinking about moving from the Depo to a different place. To a bigger place, where we will have a lot of space for everyone, near to my home, so I will not have to travel between my school my home and my atelier and come to home at late night. Just to move somewhere, where we will have more calm and possibilities.

It was only a few days after pronouncing of my thought and searching some places on the internet... and suddenly my dad sent me a message, that he found something. And that he hopes that more than 583 square meters will be enough for me :).

So we were thinking about it, planning and then the exact answer came. We are going for it. And we will not move only my atelier to this brand new place, but the whole company.

Je to jako tajné místo, kde byste z venku těžko poznali, jak je to tu krásné uvnitř! Industriál. Opět. Ale už náš. Prostor, který nebude ani tak o atelieru a o LC Tools. Bude o komunitě. Komunitě lidí, kteří kromě designu a kreativity milují tvorbu vlastních projektů a jdou si za svými sny. O lidech, kteří rádi pracují v centru dění a tajně chodí uždibovat domácí sušenky (na receptuře už se pracuje).

O lidech, kteří rádi sdílí své know how a také se učí od ostatních.

A tak slovo dalo slovo. V říjnu jsme oficiálně vytvořili LC Designest, neboli designové hnízdo, kde si každý přijde na své.

It's like a secret place and while looking on it from the outside you would have no idea how it looks inside. It's beautiful industrial space! A place, which will not be only about my atelier or our LC Tools company. It's gonna to be about the community. The community full of people who, except for design and creativity, also loves a creating of own projects and going for own dreams. About people who are happy to share own know-how and also want to learn from others.

So it happened. On the start of October, we officially created the LC Designest, aka the nest where people will find what they need.

Kromě obrovského open space, kde se budou krásně pořádat akce, přednášky a setkání, je tu také spousty skrytých místností a kanceláří, v kterých už se to zabydluje komponenty a odkud už v těchto dnech opět chodí balíčky do celého světa.

Desítky hodin práce před námi, plánování, navrhování,... nebo třeba i malování celých prostor. Ale ten pocit, kdy tvoříte něco tak obrovského, pro lidi, pro vás a pro dobrý pocit, že to tu jednou bude krásně zabydlený a vychytaný do posledního puntíku, je nádherný.

Z LC Atelieru a původních kancelářích zbyly už jen holé stěny. A do našeho nového hnízda tak naopak přistálo spousty obrovitánských krabic, které ukrývají součástky, nástroje, pomůcky a další tajemství.

Except for a huge open space, where we will beautifully organize all kinds of events, presentations, and meetings, there is also a lot of hidden offices and rooms, which are already full of components for our products and whence we continue on shipping packages to the whole world.

A lot of work behind us, planning, designing... and also painting of the whole space. But the feeling when you are creating something huge like this, for people and also for you and for the day when everything here will be finished and space will be made homely, is incredible.

In my first LC Atelier and our old offices are now only blank walls. The other way around in the Designest we have thousands of huge boxes, where are hidden all components, tools, and other secrets.

A vy už víte, že když se náš tým do něčeho pustí, tak pořádně! Naše skvělá Katka vytvořila vizualizace celého prostoru, které vám už teď mohou trošku napovědět, co všechno tu chystáme. Jednotlivá místa pro coworking, mini bar, foto studio, přednáškové schody, prosklené zasedací místnosti... snů a nápadů máme plno, jen to bohužel nejde lusknutím prstu, je to proces :).

And you know, that if our team starts something, it's pretty cool! Our amazing Kate made these visualizations of the whole place, which can give you a clue of the final look we would like to realize there. Tables for coworking, glass-fronted conference rooms, cool stairs for sitting during presentations... we have so many dreams and ideas, but it's a pity it can't be done immediately, that's the process :).

Jak se vám tady líbí? :) Musíte někdy přijít na návštěvu! Těšíme se na všechny kreativní nadšence, kteří tu s námi budou sdílet celý prostor, tvořit a ujídat u toho domácí sušenky od mojí sestřičky Lindy. Nemusíte tvořit s polymerem, nemusíte být úšpěšní ve své branži (a vůbec, co je to úspěch?), můžete dělat cokoliv jiného. A v tom bude ta krása celého LC Designestu, každý tu bude originál s vlastními sny a nápady.

Dám vám vědět, až vymyslíme datum oficiálního otevření a pozveme vás na svařák (už jsem plnoletá). Bude se vám tu líbit!

Mějte krásný podzim, můj nejoblíbenější

Lucy

So how do you like it? :) You must come for a visit! We are looking forward to all creative people, who would like to create this place together with us, work there and also eat homemade cookies from my little sister Linda. You don't have to work with the polymer clay, you don't have to be successful in your (honestly, what is the success?), you can do whatever you want. And that will be the beauty of the LC Designest, everyone there will be original with own dreams and ideas.

I will let you know about upcoming official opening and invite you for a mulled wine (I am already an adult). You will love it here.

Have a lovely autumn, my most favorite

Lucy