2017


Ohřívám vodu na čaj, usedám na židli v pokoji zamotaná do deky okolo sebe. Je na čase shrnout si celý ten minulý, intenzivní, náročný, ale hlavně krásný rok 2017.

Stalo se toho spousty. A vůbec mi nejde do hlavy, jak je možný toho za 365 dní tolik stihnout a zažít. Tak třeba...

 • Otevřít LC Atelier v Depu 2015, abychom ho mohli zase o půl roku zavřít a stěhovat desítky krabic zase jinam.

 • Několikrát povídat v Českém rozhlase a šířit nadšení o polymerech zase jiným směrem. Krom toho, rozhlasové studio je nejvíc cool místo na světě!

 • Na internetu také vyšlo mraky článků. O polymeru, o LC Tools a vlastně tak trochu o mně :). A tak jsem odpověděla na pár otázek, rozhovorů a také si užívala svých 5 minut slávy.

 • Vystavovat na Prague Design Weeku v Tančícím domě s polymerem, vedle všech designérů a umělců.

 • Uspořádat první mezinárodní akci Polymer Week. Dva měsíce jsem kvůli tomu nespala, ale byl to jeden z nejkrásnějších zážitků v mém životě, kdy se do Plzně sjelo přes sto lidí doslova z celého světa.

 • Představit světu časopis Polymer Week Magazine, takže si teď můžu na vizitky psát, že jsem šéfredaktorka :).

 • Vystoupit na TEDx konferenci. Neboli mé největší přání, které jsem si půl roku předtím napsala do diáře. Přání fungují.

 • Sdílet svůj příběh na dalších nádherných akcích. Ať už třeba na My ženy v plzeňské Papírně nebo na UP Business Campu v Olomouci.

 • Odstěhovat se z Depa 2015 a vytvořit vlastní prostor s názvem LC Designest. V listopadu jsme v něm také uspořádali Polymer Weekend.

 • Několikrát fotit s Nikol Bruncovou do knížky... a stejně jí pořád ne a ne dodělat.

 • Připravit a odučit několik kurzů. Pro polymerové nadšence, pro začátečníky, i třeba pro 50 dětí za jedno dopoledne. Napsat spousty článků na blog, či natočit několik videí na Youtube. A spousty dalších věcí...

I am getting warm a water for a tea, sit down to my chair in my room covered with a blanket. It's time to summeraze the last, intensive, difficult, but mostly beautiful year 2017.

A lot of things came to my life last year. And I can not understand how it's possible to experience in 365 days. For example...

 • Open the LC Atelier in Depo 2015 and a half year after close it and move tens of boxes to another place.

 • Several times speak in Czech radio and share knowledge and awareness about polymer clay with a different people. And also radio studio is the coolest place in the world!

 • I also gave some interviews and on the internet a lot of articles came out. About polymer clay, LC Tools, or about me :). So I really enjoyed my five minutes of fame.

 • Exhibit on Prague Design Week in the Dancing house, next to all designers and artists.

 • Organize first international event called Polymer Week. I didn’t sleep because of it for two months, but it was one of my most amazing experience in my life, where about one hundred clayers came to Pilsen from all over the world.

 • Present a very first issue of the Polymer Week Magazine, so I can already write on my business cards that I am an editor in chief.

 • To be a speaker at TEDx event. It was my biggest dream which I wrote in my diary a half year before.

 • Share my own story on other beautiful events in the Czech Republic.

 • Move out from Depo 2015 and create own place called LC Designest. In November we also organized there Polymer Weekend event.

 • Have a few photoshoots with Nikol Bruncova for my upcoming book… which is still not finished.

 • Teach and prepare for a lot of workshops. For polymer clay enthusiasts, for beginners, or for 50 children in one forenoon. Also, write a lot of articles on my blog, make some Youtube videos and a lot of another thing…

Tohle všechno byly nádherné zážitky a zkušenosti a jsem vděčná, že jsem mohla poznat desítky inspirativních a úžasných lidí, kteří toho všeho byli součástí. Protože sama bych nedokázala nic. Patří vám velký dík!

Na druhou stranu jsou to profesní, kariérní věci. Ten můj rok 2017 byl ale také plný vlastních uvědomění a zážitků, u kterých nikomu brada asi nespadne, pro mě ale znamenají mnohem víc.

Běhání při západech slunce, ztrácení se v lese, focení přírody, sbírání kaktusů, nebo balení a obdarovávání dárků. Potkávání nových tváří, chození na procházky s mým chlapcem. Hlídání brášky a dovádění s mojí Lindou u nás v pokojíku. Pyžamové dny, kdy máte dovoleno zůstat v pyžamu až do večera. Hraní na kytaru, vaření...

Nějak mi tyhle obyčejně jednoduché věci přinášejí stejnou, ne-li větší radost, než honění se za všemi těmi cíli a sny, které sice přinášejí spousty zkušeností a zážitků, ukrývají ale také mnoho slz a starostí, které sice z venku nejsou vidět, jsou toho všeho ale nezbytnou součástí.

All of these things were amazing experiences and I am grateful that I had a chance to meet so many inspirational and amazing people, who were a part of this all. Because on my own I would not be able to manage something like that. Big thanks to all of you!

On the other way around, these are professional and career things. My year 2017 was also full of own consciousness and experience, which are probably not amaze you, but for me, they mean a lot.

Running during a sunset, lost in the forest, photo shooting of nature, collecting of cactus plants, or wrapping and giving presents. Meeting new faces, going out for walks with my boyfriend. Carrying about my little brother and having fun with my sister Linda in our room. Pyjama days, when you can stay in your pajamas for the whole day. Playing on my guitar, cooking…

Somehow these little things are for me the same as the career experience, maybe much more. Because behind all of these achievements in my life are a lot of teardrops, which my not be seen from your perspective, but they are a part of it too.

A tak ten rok 2018 vidím malinko jednodušeji. A i přes to, že mám už teď v diáři napsaných několik projektů, které chci dotáhnout do konce, přeji si v příštím roce:

 • více odpočívat a nemít u toho výčitky

 • běhat, častěji, než teď (jsem se právě vrátila z podvečerního klusání z venku)

 • jíst více zeleniny, protože ty dorty a sladký, co potají ochutnávám, mi stejně vůbec nechutnají

 • odmaturovat, jakkoliv, ale hlavně odmaturovat a být volná

 • častěji číst, protože těch stovky knih co mám v knihovně ukrývají zajímavé myšlenky

 • odkládat mobilní telefon, protože mi při čučení na kraviny utíká tolik události

 • a hlavně... mít se více ráda, protože to je zkouška největší

A tak mějte rok 2018 plný nádherných zážitků, odpočinku! a nových zkušeností. Těším se na naše další společná dobrodružství! A děkuji všem okolo mě, díky kterým jsme v roce minulém mohli vytvořit tolik nádherných společných zážitků.

Lucy

So that’s why I see the upcoming year 2018 a little bit easily. Despite all of my notes in my diary and projects I want to finish this year, I wish in 2018 to:

 • have more rest with an easy conscience

 • run more often than now (I just came back from my evening run)

 • eat more vegetables, cause all of the cakes I am tasting in secret are not tasty

 • finish all of the school exams and be free

 • read more, because I have tens of books which reveal so many interesting thoughts

 • put away my mobile phone, because during I am watching the “nothing” inside, I am missing a lot of things around

 • and love myself more, that’s the most important things

So have this year 2018 full of amazing experiences, rest, and new life goals. I am looking forward to our adventure! And thank every one of you around me that we could make so many of wonderful things last year.

Lucy