Jedna nevšední grafická technika / One unusual graphic technique


Vždy jsem táhla k zajímavých kreativním technikám, možná i díky tomu, že mě maminka dala už ve třech letech do ZUŠky, kde moje vášeň ke kreslení a malování vzkvétala. Nejlepší věc, co kdy mohla udělat! A tak jsem postupně od kreslení zvířátek přešla k linoritům, kresbám, grafice i keramice.

Techniku suché jehly jsem ovšem nedávno vyzkoušela poprvé. Při zadávání úkolu ve škole mi hlavou okamžitě proběhly houby, kapradí, borůvky a atmosféra lesa.

A tak jsem po večerech ryla, ryla a tiskla zkušební tisky celého toho mechového obrázku, který mi pod rukama postupně vznikal.

I have been in love with so many creative techniques, maybe because my mum let me study at art school for small children, where my love to drawing and painting have bloomed. The best thing she could do! And from animal drawings, I went over to linocuts, graphics and also ceramic.

But this technique of etching I tried some time ago for the first time. When I was at school and my teacher let us know about this homework, I immediately saw a mushrooms, ferns, blueberries and the whole atmosphere of the forest.

So during my evenings I was engraving and engraving and printing some first samples of this mossy picture, which were created under my arms.

Pro celou techniku je naprosto nezbytná jedna takřka obyčejná věc. Plech. Kdo by býval řekl, že pomocí plechu lze vytvořit a následně duplikovat různorodé grafiky s libovolným motivem. K rytí do plechu libovolné velikosti vám poté postačí jakýkoliv ostrý nástroj s hrotem, kterým do plechu postupně vyrývejte pomocí čar a linií předem promyšlený motiv.

A pokud už mě znáte, je vám asi jasné, že se nikdy neobejdnu bez skicování. Ušetří vám to spousty času a pomůže dostat nápady z vaší hlavy na papír.

For this technique is necessary one simply ordinary thing. A metal sheet. Who would say, that thanks to the metal sheet you would be able to create and also duplicate so many interesting graphics with your own pattern. For engraving, you will also need a sharp needle. Thanks to this tool easily engrave your idea into the sheet.

And if you already know me, you know, that I can not work without sketching before. It will save you a lot of time and also help you to transform your idea from your mind into the paper.

Takto vypadá dokončený vyrytý plech, již připravený na tisk. Je to sice makačka, i tak se ale vyplatí pohrát si s jednotlivými šrafurami a stínováním, které dodá celému obrázku hloubku. V podstatě je to stejné, jako kreslení tužkou, je ale potřeba myslet na to, že se při tisku obrázek zrcadlově otočí.

This is how the finished sheet looks after engraving, already prepared for printing. It takes a lot of time, but to play more with each line and shading, it's really worth it and adds a depth to your picture. Basically, it's the same process like drawing on paper with a pencil, but you have to think that at the end it will be a mirror image.

Po vytisknutí obrázku vyleze na porvch každá čárka, je proto třeba dávat pozor na detaily. Díky tomu, že je vše vyryté do plechu, můžete tisknout takřka nekonečné množství tisků a střídat tiskařské barvy, nebo si hrát s barevnými kombinacemi. Jak ale celý grafický tisk probíhá?

After printing there will be seen each line and dot, so that's why you need to be careful about details. Because it is engraved in the metal sheet, you can print unlimited amounth of copies, change colors or play with color combinations. But how the print is made?

Poté, co vyrejete celý motiv na kus plechu, je třeba jej odmastit a následně naťupat tiskařskou barvou. Barva se musí následně setřít hadrem, aby zbyla jen ve vyrytých částech plechu, na to je dobré použít i vlastní ruku :). Mezitím se už vodou namáčí papír vyšší gramáže, nechá se mírně vysát mezi novinami a na závěr se plech spolu s navlhčeným papírem projede tiskařským lisem dohromady.

After you engraved the whole pattern to your metal sheet, it's necessary to remove grease and put a paint on the sheet with a brush. Then take a rag and remove the paint from the top of the sheet, the paint has to be only in the engraved holes. Also, it's good to use your arm for this :). Meanwhile, take a piece of harder paper and make it wet with a sponge with water. Then put it into two newspapers and let the water suck a little bit. At the end put the wet paper with your metal sheet throw this big machine for graphics printing.

A po pár hodinách rytí a následného tisknutí, je tisk z plechu hotový. Už jste někdy viděli něco podobného? Je to super množící pomůcka, ovšem, možná někdo namítne, že kopírkou by to bylo jednodušší :). Tam ale není to skryté ruční kouzlo.

Tak zase někdy, u dalších kreativních technik a nápadů!

Lucy

And after a few hours of engraving and printing, your print from the metal sheet is done. Have you ever seen something similar? It's a perfect way how to copy any kind of graphic manually. Even you could say that with copy machine it would be easier, but with no magic of handmade things :).

See you next time in another post about creative techniques and ideas!

Lucy