How to create a magazine


Myšlenku vydávat vlastní časopis o polymeru jsem v hlavě nosila dlouhé roky. To jsem ale ještě netušila, co vše mě čeká. Je to bezesporu krásná práce, miluji vymýšlet a následně si prohlížet jednotlivé stránky čerstvě vytištěného časopisu a přemýšlet, jak na něj čtenáři zareagují. Na druhé straně ale stojí spousta dřiny a nocí, které trávím psaním, čtením a kontrolováním. A i když bych tuhle část občas nejraději přeskočila, ve výsledku jsem nejšťastnější, když každou část zvládnu jak mám a poté si s radostí oddechnu při odesílání hotových dat do tisku.

Povím vám něco o celém procesu, který za vydáváním vlastních publikací stojí. Nebudeme si nic nalhávat, pouštět se do tvorby nízkonákladového časopisu, je v dnešní době online vymožeností docela blbej nápad. Šance, že se něco takového chytne a ještě bude ve výsledku vycházet v kladných číslech, je mizivá. ​

I had been thinking about starting a magazine about polymer clay for years but I had absolutely no idea what to expect. There is no doubt it is creative work. I love to make up the pages in my head and then flip through the magazine fresh out of the printing press and think about the readers‘ reactions to it. On the other hand, there is a huge amount of work and many sleepless nights spent writing, reading and editing. And even though I’d just like to skip that part, it always makes me happy when I manage all parts of the process and I can sigh with relief when I send the finished manuscript to print.

I’m going to tell you something about the whole process of self publishing a magazine. I will not lie to you – it is not wise to publish a low circulation magazine in the digital age. The chances that it is going to catch on and you won’t end up in the red are quite slim.

Domlouvání, psaní, korektury, překlady, sazba, grafika, náklad, kalkulace, tisk, doprava, distribuce… Počítejte s tím, že se za jedným malým časopisem skrývá tisíce dalších aktivit, které budete muset zvládnout.

Výhodou v polymerové komunitě je to, že je to poměrně malý rybníček a pokud se v něm již pár let pohybujete, není příliš složité mít přehled o tom, co se kde šustne :). Při výběru obsahu tak oslovuji talentované autory, které objevím na sociálních sítích a internetu a je naprostoúžasné, že v dnešní době můžete zkontaktovat lidi i na druhé straně zeměkoule. Pokud jste zvědaví, podle čeho autory vybírám, odpověď je úplně jednoduchá. Podle kvality, nápaditosti tvorby, kvalitní prezentace a neokoukanosti.

Making arrangements, writing, editing, translating, typesetting, graphics, deciding on the number of copies, calculations, printing, transport and distribution... You need to take into consideration that you will have to manage thousands of activities hidden behind a single issue.

One of the advantages of being in the polymer community is that it is relatively small, and if you have been a part of it for several years, it’s easy to have your finger on its pulse. When working on the content, I prefer to address young talented authors that I come across on social media. It is amazing how easily you can get in touch with someone who lives on the other side of the world these days. If you are curious about my selection criteria, the answer is quite simple: I choose based on quality, originality, presentation skills and novelty.

To, proč Polymer Week Magazine funguje, je díky jeho obsahu, který stavím tak, aby byl aktuální i rok po vydání. Není to Blesk, který si lidé jednou týdně koupí a poté jej hodí do popelnice. Je to produkt, který si čtenář rád uschová, kdykoliv do něj nakoukne pro inspiraci a ocení jeho kvalitu, která podporuje fakt, že polymer doopravdy není jen kus plastu.

Časopis je tak krásnou formou zmapování momentálního směru polymerové tvorby, která se neustále vyvíjí. A pokud celý vizuál uděláte kompaktní, doplněný o vlastní fotografie, pohrajete si s grafikou tak, aby každá stránka fungovala jako samostatný obraz a dáte si záležet na každičkém detailu, pak bude schopni dát dohromady vlastní styl vizuální identity, kterým se odlišíte od ostatních.

Nejnáročnější je ale neusnout na vavřínech a posouvat celý projekt pořád kupředu. Vymýšlet nová témata článků, oslovovat nové lidi, tvořit inspirativní rozhovory, hledat další možnosti práce s polymerem a představovat něco, co tu ještě nebylo. Pro vydávání časopisu je ale nesmírně důležité mít před sebou celou finanční stránku a v tomto případě příliš neriskovat, nebo vám v garáži zůstane tisíce kusů výtisků, které vám spapají myšky :).

What makes Polymer Week Magazine successful is its content, which I choose so that it remains topical even a year later. It is not a tabloid that people buy once a week and then throw away. It is a product that the reader keeps for future reference and inspiration which is valued for its quality, and which supports the fact that polymer really isn’t just a piece of plastic.

The magazine captures current directions in polymer art that keep evolving. If you create a compact visual accompanied by your own photographs turning each page into an independent picture using your graphic skills, your visual identity will stand out among others.

The most difficult thing is to not rest on your laurels and to keep pushing the whole project further. You constantly need to come up with new themes for your articles, talk to new people, do inspiring interviews, look for further ways of working with polymer and introduce something new each time. It is equally important, though, to look at the financial picture of the whole project and not risk too much. If you do, your garage will be full of unsold magazines left for the mice to eat :)

Reklama je bohužel i bohudík nedílnou součástí. Bohužel říkám proto, že vyladit její zasazení do celkové grafiky časopisu, je někdy pěkný oříšek. Občas máme od inzerentů volnou ruku a můžeme vzhled reklamy více přizpůsobit celkovému layoutu, díky čemuž čtenář nemá pocit, že by četl reklamní sdělení, nýbrž další inspiraci. Pokud dokážete vyvážit poměr mezi samotnou reklamou a obsahem, není vůbec na škodu ji do časopisu zařadit, značně vám to pomůže snížit náklady na tisk. Není ale nutné brát všechny nabídky. Těžko někoho oslovíte v kreativním segmentu reklamou na mobilní telefon, či na značkovou kabelku.

Jsem ale moc vděčná, že jsme se do vydávání časopisu pustili. Je to obrovská životní zkušenost a nezapomenutelné zážitky, které s celým projektem přicházejí. Děkuji celému úžasnýmu týmu, který někdy i o půlnoci trpělivě řeší moje nápady a připomínky. Někdo se věnuje grafice, někdo řeší překlady, nebo také distribuci a balíčky a i když je to velký fofr, skoro tisícovka čtenářů je důkazem toho, že to celé má obrovský smysl.

Fortunately and unfortunately, advertising is an inseparable part of this. I say unfortunately because it is sometimes very hard to make an advertisement fit the whole graphic concept of the magazine. Sometimes the advertiser gives us a free hand and we can adjust the advert to the overall layout, which turns it into yet another piece of inspiration rather than just a piece of advertising. If you can balance the ratio of adverts and content, including advertising into your magazine can help you lower the printing cost considerably. However, you don’t have to accept all offers. An advert for a mobile phone or handbag will hardly appeal to readers in the creative segment.

I am very grateful to have started the magazine. It has been a huge life experience and other unforgettable experiences follow with the whole project. I’d like to thank all of the amazing team, who sometimes patiently deal with my ideas and comments until late after midnight. Someone takes care of the graphics, someone else deals with translations, and others with packaging and distribution if there is rush. Almost one thousand readers are proof that it is all worth it.