Polymer Week Magazine Autumn


Sedím ve vlaku cestou z Olomouce, kde jsem včera přednášela o tom našem polymerovém snu, který tvoříme a venku je naprosto nádherně! Koukám z okna, kde se míjí jeden opadaný strom za druhým a přemýšlím, jak vám sdělím tu nejkrásnější novinku. Ne, nejsem těhotná jo. Ale jedno baby se přece jenom opět vyklubalo na svět.

Z tiskárny dorazila tisícovka kusů podzimního Polymer Week Magazínu.

A já neznám lepší pocit, než poprvé otevřít čerstvě vytištěný časopis, přičichnout k němu, prohlídnout si jednotlivé stránky v reálu (zjistit, kolik je v něm chyb) a kochat se.

I am just sitting on the train on my way from Olomouc, a Czech city, where I had a speech yesterday about our dream we create and outside it looks wonderful! I am looking from the window, where are trees next to each other, in that time with only a few leaves and I am thinking about how I will let you know one great news. No, I am not pregnant, ok? But one baby is nevertheless hatched out.

From the print company just arrived thousand of autumn Polymer Week Magazine.

And I don't know better feeling, that the first opening of the magazine, smelling it and looking on each page in a reality (and get to know how many errors are there) and be amazed.

Po třech letech vysvětlování tátovi, že vydávat vlastní časopis, je rozhodně ten nejlepší nápad, který jsem kdy měla, se ta nejvhodnější příležitost vyskytla v nejméně správnou dobu a první číslo Polymer Week Magazínu jsme zvládli vytvořit za dva měsíce. A nemohli jsme si vybrat lepší start.

V průběhu příprav na letní Polymer Week, během nekončících úkolů, telefonátů, emailů, během celého toho stresu a propracovaných nocí jsem si umanula, že to prostě dáme. A k naší radosti se po skončení Polymer Weeku účastníci rozprchli zpátky do celého světa s novým časopisem v ruce s dotazem, kdy vyjde další číslo.

After three years of telling to my dad, that produce own magazine is the best idea I ever had, there already came the best opportunity but not in a good time and we created the first issue of the Polymer Week Magazine in two months. We couldn't choose better start.

During all preparation for summer Polymer Week, during all never-ending tasks, calls, emails, during the whole stress and late nights of work I decided, that we will finish it. And it was a sight for sore eyes to see all attendees going back to home after the event with the new magazine in their arms and with a question, where will be available the second issue.

To druhé, podzimní, je zaměřené na barvy. Je zase o level výše, s nádhernými fotkami, návody od autorů z různých zemí, s rozhovory se známými polymerovými umělci a s inspirativními články, v kterých najdete nejednu zajímavou myšlenku. A i když si možná představujete naši redakci jako spolek lidí, kteří denně pracují na tomhle malém zázraku, realita je úplně někde jinde. O to více jsem ale pyšná, že jsme schopni dát tohle ve třech lidech dohromady.

Pokud je na mojí práci něco výjimečného, tak je to možnost spojovat lidi dohromady. Ať už na akcích, či v časopise. A tak procházím práce lidí na internetu, hledám tvůrce, které můžeme v časopise představit, tvořím rozhovory s úžasnými umělci… a pak, když se to celé spojí dohromady, držíte časopis v rukou zase vy. Nádherný začarovaný kruh.

Děkujeme za podporu!

Lucy

www.magazine.polymerweek.com

The second one, autumnal, is about colors. It's in a higher level than the first one, with beautiful photos, tutorials by clayers from all around the world, with interviews with famous polymer clay artists and with inspirational articles, where you can find not only one interesting thought. And even you probably imagine our editorial office with a lot of people working on this little miracle, the reality is pretty different. But I am incredibly proud, that we are able to put this thing together in three people.

If there is something extraordinary about my work, it's the opportunity to connect people together. On events, in the magazine. So I look on the internet, trying to find new creators we could present in the magazine, I create interviews with amazing clayers... and when it is all connected together than you keep the magazine in your arms. A beautiful never-ending circle.

Thank you for your support!

Lucy

www.magazine.polymerweek.com