Lednová Polymerová Dílna / January Polymer Workshop


Sešli jsme se už podruhé. Více jak desítka kreativců, spousta dětí a já. A vlastně úplně stejně jednoduše vznikla také Polymerová Dílna. Víkendová odpoledne plná tvoření, hmoty, nápadů, inspirace a dobrého jídla u nás v Plzni v LC Designestu!

We met for the second time. More than ten creative people, a lot of kids and me. And also in this simple way the Polymer workshop came into existence. A weekend afternoon full of claying, ideas, inspiration and tasty food here in Pilsen in LC Designest!

Člověk by nevěřil, jak se pomocí sociálních sítí a známých může dát dohromady tak báječná skupina lidí. Když jsem vypisovala první setkání koncem loňského roku, bála jsem se, jestli vůbec někdo dorazí. A světě div se, dorazilo! A více jak 16 lidí přišlo i na druhý workshop, kde jsme se věnovali tvorbě s polymerem za pomocí extrudéru.

A možná už víte, kolik technik a vzorů můžete s extrudérem vykouzlit. Tisíce! A tak jsme tvořili, kluci se rovnou vrhly na vrtačky, které můžete připojit k Czextruderu a bez námahy tak vytlačíte všechny vzory během chvíle, dokonce mezi dospělými ženami tvořil i jeden moc šikovný muž s dětmi :). A i když jsem byla pěkně utahaná, uvnitř mě hlavně šťastná, protože lektorování workshopů je naprosto boží.

You wouldn't believe how a group of people can bring together thanks to social media and other friends. When I announced the first workshop at the end of the last year, I was quite nervous if somebody will come. And they did! More than 16 people came for the second round too where we were claying with extruders.

And maybe you already know, how many patterns and techniques you can create with this magic tool. Thousands! So we were claying, small boys immediately took an aku-drill, as you can make it easier and use the Czextruder together with a drill, and also between all ladies was one pretty talented man with his kids :). And even I was pretty exhausted, inside of me was happiness, cause teaching and doing workshops it's simply amazing.

Děkuji všem účastníkům, že dorazili! Je krásné pozorovat, jak jim svítí očka, když objevují všechna ta kouzla, která polymer skrývá :). Příště můžete přijít mezi nás! 10. února budu v Plzni lektorovat kurz na Polymerové Pralinky. Více informací najdete zde.

Krásnou zasněženou zimu!

Lucy

Thank all attendees for coming! It's beautiful to look at them and see their eyes shining when they reveal all magics that polymer clay reveals :). Next time you should come too! On January 10 I will teach a class in Pilsen for Polymer Pralinés. More information here.

Have a snowy winter!

Lucy

IMG_7591