top of page
ze zákulisí / behind the scenes

Jako malá jsem si usmyslela, že napíšu knihu... ty dětské sny. Tenhle můj sen se mě ale po celé dospívání držel jako klíště, ba naopak, touha něco dokázat a ztvárnit papírovou knížku, začala ještě více stoupat. Všemožné myšlenky a nápady, které mě napadaly nejčastěji o hodině matiky, popsané papíry, skicáky a prosněné večery… se najednou začaly skládat jako mozaika a já si konečně vytvářela samotný koncept knihy. Nejprve v hlavě, to je velmi důležitá část, až se v jeden den vše zlomilo a začaly dít opravdové věci. Tvořila jsem knihu a pořád jsem neskončila.

 

Věřím, že pokud chci, aby moje knížka byla jak osobitá, inspirativní, vkusná, tak i originální, musí vycházet ze mě a být opravdová. Nevytvořím ji lusknutím prstu, ale naopak na ní mohu strávit každičký volný okamžik a pak už jen věřit v to, že se mi povede knihou inspirovat nejednu tvořivou duši.

Máte se tak tedy v roce 2017 na co těšit! Dávám do toho všechno, učím se díky tomu spousty nových věcí, a pokud vše dobře dopadne, slibte mi, že mě podpoříte na křtu knížky, kam už teď jste srdečně zváni :).

Sem tam píši pár upoutávek a příběhů ze zákulisí na blog, kam můžete mrknout a dozvědět se něco nového. Na ten pravý zážitek, kdy na vás při prvním otevření knihy dýchne vůně papíru, si ale budete muset ještě chvíli počkat. Uteče to jako voda… :)

 

Lucy

 

As a child, I took it into my head to write a book, oh, those children's dreams. I had this dream all my teen years, on the contrary, the desire to prove something and create the paper book began to soar even more. All kinds of thoughts and ideas that came to me the most often during math class, papers full of writing, sketchbooks and evenings in dreams... suddenly they began to compose a mosaic, and I finally created the very concept of the book. First, in my head, it is a very important part, only in one day everything broke and started to happen real things. I have started to create the book and I'm still not over.

I believe that if I want my book to be both distinctive, inspirational, stylish, and original, must be based on me and be real. I won´t create it by snapping my fingers, but on the contrary, I can spend every spare moment working on it  and then just trust the fact that my book will inspire many creative souls.

So you can look forward to it in 2017! I give it everything, thanks to it I learn a lot of new things, and if all goes well, promise me that you will support me on the launch of the book, where you are cordially invited :).

From time to time I write a few captions and stories from behind the scenes on the blog, where you can check out and learn something new. On the right experience when you open the book and smell the scent of the paper, you'll have to wait. But it will be soon... :)

 

Lucy

  • Black Instagram Icon
bottom of page